Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie poboru i badania prób wody basenowej wykorzystanej do kąpieli w krytych pływalniach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach (Pływalnia oraz Aquapark) na rok 2018

Harmonogram ofertowy – załącznik nr 1

Harmonogram poboru prób wody basenowej

Umowa – załącznik nr 2

Załącznik nr 1a – Aquapark

Załącznik nr 1b – Pływalnia

Zapytanie cenowe


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie poboru i badania prób wody basenowej wykorzystanej do kąpieli w krytych pływalniach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach (Pływalnia oraz Aquapark) na okres 3 miesięcy 

Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Umowa – załącznik nr 2

Załącznik nr 1a – Aquapark 

Załącznik nr 1b – Pływalnia


Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę chemii basenowej na okres 3 miesięcy

Formularz oferty 

Formularz cenowy 2a pływalnia

Formularz cenowy 2b Aquapark

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 18.09.2017 DO GODZ. 14:00


Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi instruktora pływania klas III

Formularz oferty 

Harmonogram wejść I semestr rok szkolny 2017 – 2018

Terminarz realizacji – szkoły – IX- XII 2017

Zapytanie ofertowe na roboty remontowe w pomieszczeniach: sanitariaty męski i damski oraz prysznic męski i damski w obiekcie Aquaparku przy ul. Jana Pawła II 7 w Suwałkach

Formularz oferty

Przedmiar

STWiOR


Zapytanie ofertowe nr 2 na roboty remontowo – budowlane w holu, pomieszczeniu ratowników oraz w sali do ćwiczeń aerobowych w budynku Pływalni przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach

Formularz oferty

Formularz  cenowy


Zapytanie ofertowe na roboty remontowo – budowlane w holu, pomieszczeniu ratowników oraz w sali do ćwiczeń aerobowych w budynku Pływalni przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach

Formularz oferty

Formularz  cenowy


Zapytanie ofertowe na: remont garażu przy ul. Zarzecze 26 w Suwałkach

Formularz oferty

Przedmiar

STWiR


Wybór oferty najkorzystniejszej

Zestawienie ofert

Odpowiedź na zapytanie

Przetarg na dostawę sprzętu do pielęgnacji boisk ze sztuczną nawierzchnią syntetyczną – treść ogłoszenia

SiWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 – Projekt umowy


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Przetarg na dostawę sprzętu do pielęgnacji boisk ze sztuczną nawierzchnią syntetyczną – treść ogłoszenia

SiWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 – Projekt umowy


Przetarg na zaprojektowanie i wykonanie systemu nagłośnienia na Stadionie Lekkoatletycznym w Suwałkach

Wybór oferty najkorzystniejszej

Zestawienie ofert

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Załącznik nr 3 Wykaz robót

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 Wykaz osób

Załącznik nr 6 Grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 Projekt umowy

Załącznik nr 8 Program funkcjonalno – użytkowy

Mapa


Treść ogłoszenia– Przetarg nieograniczony na roboty remontowe basenu rekreacyjnego oraz w pomieszczeniu sauny suchej w Aquaparku w Suwałkach

SIWZ

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załacznik nr 3 oświadczenie

Załącznik nr 4 – projekt umowy

Załacznik nr 5 – oświadczenie podwykonawcy

STWiOR

rys. 1 sauna sucha

rys. 2 niecka basenowa

_______________________________________________________________________________

Wybór oferty

Treść ogłoszenia – Przetarg nieograniczony na remont dwóch łazienek w budynku Pływalni przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach

SIWZ

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie art. 22

Załącznik nr 4 – wykaz robót

Załącznik nr 5 – oświadczenie w trybie art. 24

Załącznik nr 6 – Informacja – grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 – projekt umowy

Załącznik nr 8 – wzór zobowiązania

Załacznik nr 9 – oświadczenie podwykonawcy

specyfikacja bud – łazienki OSiR

specyfikacja elek – łazienki OSiR

specyfikacja san – łazienki OSiR

_______________________________________________________________________________

Unieważnienie postepowania

Treść ogłoszenia – Przetarg nieograniczony na Roboty remontowe niecki basenu rekreacyjnego oraz w pomieszczeniach szatni, WC i sauny suchej w Aquaparku w Suwałkach

SIWZ

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie art. 22

Załącznik nr 4 – wykaz robót

Załącznik nr 5 – oswiadczenie w trybie art. 24-

Załącznik nr 6 – Informacja – grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 – projekt umowy

Załącznik nr 8 – wzór zobowiązania

Załacznik nr 9 – oświadczenie podwykonawcy

rys. 1 sauna sucha

rys. 2 niecka basenowa

rys. 3 WC męskie+wejście

rys. 4 szatnia męska

rys. 5

STWIOR


Wybór oferty najkorzystniejszej

Modyfikacja Załącznika nr 2 – formularz cenowy

Uwaga. Zmiana terminu składania ofert z dnia 29.04.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty remontowe obejmujące przebieralnie damską i męską wraz z natryskami i WC w budynku Pływalni przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach

SIWZ 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie art. 22

Załącznik nr 4 – wykaz robót

Załącznik nr 5 – oświadczenie w trybie art. 24

Załącznik nr 6 – informacja – grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 – projekt umowy

Załącznik nr 8 – wzór zobowiązania

Załacznik nr 9 – oświadczenie podwykonawcy

ST BUD

ST ELEKTR

ST SANIT

____________________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.04.2016 

SIWZ1

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty remontowe obejmujące elewacje budynku, schody zewnętrzne i salę konferencyjną w Domu Noclegowym WIGRY w Suwałkach przy ul. Zarzecze 26 

SIWZ

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie art. 22

Załącznik nr 4 – wykaz robót

Załącznik nr 5 – oświadczenie w trybie art. 24

Załącznik nr 6 – informacja – grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 – projekt umowy DN 

Załącznik nr 8 – wzór zobowiązania

Załącznik nr 9 – oświadczenie podwykonawcy

ST

________________________________________________________________________________

Wybór oferty najkorzystniejszej

Treść ogłoszenia

Przetarg nieograniczony – remont holu (korytarzy) w budynku hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach

Formularz ofertowy-załącznik nr 1

Oświadczenie art. 22-załącznik nr 2

Oświadczenie w trybie art. 24- załącznik nr 3

Oświadczenie – grupa kapitałowa- załącznik nr 4

Wzór zobowiązania – załącznik nr 5

Oświadczenie podwykonawcy – załącznik nr 6

Projekt umowy – załącznik nr 7


Zapytanie ofertowe na: remont dachu w budynku hali sportowej OSiR (wzdłuż wejścia oraz nad biurami administracji

Formularz oferty

Przedmiar budynek administracji OSiR

Przedmiar hala OSiR

STWiO budynek biurowy

STWiO hala


Formularz ofertowy

STWiO hala

STWiO budynek biurowy

Przedmiar Hala OSiR

Przedmiar budynek administracja OSiR

Zapytanie ofertowe na: Dostawę koncentratów, środków czystości, ściereczek oraz worków na śmieci na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach

Formularz oferty

Formularz cenowy 1a

Formularz cenowy 1b

Zmiana formularza cenowego 1b w dniu 02.02.2017r.

Formularz cenowy 1b

Odpowiedź na pytanie nr 1


Zapytanie ofertowe na zakup paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej do pojazdów służbowych, maszyn oraz pojemników na paliwo

Formularz ofertowy – Załącznik 1

____________________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie poboru i badania prób wody basenowej wykorzystanej do kąpieli w krytych pływalniach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach (Pływalnia oraz Aquapark)

Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a Aquapark

Załącznik nr 1b Pływalnia

Umowa – Załącznik nr 2

_____________________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi w zakresie prania wodnego, maglowania i prasowania pościeli, ręczników, kocy

Formularz oferty

_____________________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę odzieży roboczej, ochronnej oraz obuwia

Formularz ofertowy

Formularz asortymentowo-cenowy

_____________________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę środków higieny osobistej i ręczników

formularz oferty – załącznik nr 1

formularz cenowy 2a Aquapark

formularz cenowy 2b stadion LA, OWŻ, Hala, Pływalnia, Administracja

formularz cenowy 2c stadion piłkarski, Hostel Wigry, Eurocamping

_____________________________________________________________________________________

Wybór oferty najkorzystniejszej

Zapytanie ofertowe na dostawę chemii basenowej na okres I-VII 2017 roku

formularz oferty-załącznik nr 1

formularz cenowy 2a Pływalnia

formularz cenowy 2b Aquapark

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi telefonii komórkowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach

Formularz ofertowy

___________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe na obsługę ratowniczą na krytej pływalni Aquaparku

Formularz-ofertowy

___________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę chemii basenowej

Formularz ofertowy

___________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi w zakresie prowadzenia zajeć nauki plywania dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Miasta Suwalk

Formularz ofertowy

Terminarz realizacji

Harmonogram wejść

Wykaz osób

___________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu obsługi ratowniczej na krytej pływalni Aquaparku z dnia 16.06.2016

Formularz ofertowy

Wykaz osób

___________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe na obsługę ratowniczą na kąpielisku w miejscowości Krzywe, z dnia 15.06.2016 r.

Formularz ofertowy

Wykaz osób

____________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi w zakresie konserwacji urządzeń dźwigowych

Formularz ofertowy

_____________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę krzewów ozdobnych, sadzonek kwiatów i drzewek do nasadzeń na terenach zielonych wokół obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach

Formularz ofertowy

______________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia

Zmodyfikowany projekt koszulki

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę pamiątkowych koszulek związanych z organizacją festiwalu biegów pn. „RESO Suwałki 10,5 – Miejskie Święto Biegania”.

Formularz cenowy

Projekt koszulki

_______________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu druku i dostawy przewodnika 70. Mistrzostw Polski Juniorów U20 w Lekkoatletyce w dniach 1-3 lipca 2016 r.

Formularz oferty

________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu obsługi ratowniczej na krytej pływalni Aquaparku

Formularz-ofertowy 1A

Formularz-ofertowy 1B

Załącznik nr 2

_________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe na obsługę ratowniczą na kąpielisku w miejscowości Krzywe

Formularz ofertowy

Wykaz osób

_____________________________________________________________________

Wybór oferty najkorzystniejszej

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu dowozie i podaniu gorącego posiłku dla zawodników podczas zawodów sportowych pn. “Czwartki lekkoatletyczne

Formularz ofertowy

____________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi w zakresie prowadzenia zajęć nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Miasta Suwałk

Formularz-ofertowy

___________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę drewna opałowego

Informacja o wyborze oferty

Formularz ofertowy

____________________________________________________________________

Zapytanie cenowe na zakup i dostawę pojazdu bagażowego typu MELEX

Formularz ofertowy

______________________________________________________________________

Świadczenie usługi w zakresie prowadzenia grupowej nauki pływania z elementami nauki i doskonalenia pływania dla dzieci w Aquaparku podczas ferii zimowych

Formularz oferty

_______________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi ratownika

Formularz ofertowy

__________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe na zakup paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej

Oświadczenie

Formularz ofertowy

___________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi stałego serwisu eksploatacyjnego w zakresie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach 

Projekt umowy

Formularz ofertowy

_____________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach

Formularz ofert – Załącznik 1

Formularz cenowy Załącznik 2

Załącznik nr 3

_____________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pralniczych w zakresie prania wodnego, maglowania i prasowania pościeli, ręczników, kocy na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach

Projekt umowy

Formularz oferty

_____________________________________________________________________________________________

Zapytanie cenowe na zakup i dostawę środków higieny osobistej oraz ręczników frotte na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach

Formularz-oferty

Odpowiedź-na-zapytanie-Wykonawcy

______________________________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach

Formularz oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

______________________________________________________________________________________________

Zapytanie cenowe na świadczenie usługi w zakresie prowadzenia popołudniowych zajęć nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i dorosłych w Aquaparku

 

Formularz ofertowy

______________________________________________________________________________________________

Zapytanie cenowe na świadczenie usługi w zakresie prowadzenia zajęć nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych

Formularz cenowy – Załącznik nr 1

Harmonogram wejść – Załącznik nr 2

Terminarz realizacji – Załącznik nr 3

 ___________________________________________________________________________________________

AKTUALNIE PROMOWANE

Reklama

Aquapark Suwałki
KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH
JESTEŚMY NA FACEBOOK