Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EURO

Plan zamówień publicznych na 2017 rok


Wybór oferty najkorzystniejszej

Zestawienie ofert

Odpowiedź na zapytanie

Przetarg na dostawę sprzętu do pielęgnacji boisk ze sztuczną nawierzchnią syntetyczną – treść ogłoszenia

SiWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 – Projekt umowy


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Przetarg na dostawę sprzętu do pielęgnacji boisk ze sztuczną nawierzchnią syntetyczną – treść ogłoszenia

SiWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 – Projekt umowy


Przetarg na zaprojektowanie i wykonanie systemu nagłośnienia na Stadionie Lekkoatletycznym w Suwałkach

Wybór oferty najkorzystniejszej

Zestawienie ofert

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Załącznik nr 3 Wykaz robót

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 Wykaz osób

Załącznik nr 6 Grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 Projekt umowy

Załącznik nr 8 Program funkcjonalno – użytkowy

Mapa

 


Treść ogłoszeniaPrzetarg nieograniczony na roboty remontowe basenu rekreacyjnego oraz w pomieszczeniu sauny suchej w Aquaparku w Suwałkach

SIWZ

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załacznik nr 3 oświadczenie

Załącznik nr 4 – projekt umowy

Załacznik nr 5 – oświadczenie podwykonawcy

STWiOR

rys. 1 sauna sucha

rys. 2 niecka basenowa

_______________________________________________________________________________

Wybór oferty

Treść ogłoszenia – Przetarg nieograniczony na remont dwóch łazienek w budynku Pływalni przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach

SIWZ

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie art. 22

Załącznik nr 4 – wykaz robót

Załącznik nr 5 – oświadczenie w trybie art. 24

Załącznik nr 6 – Informacja – grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 – projekt umowy

Załącznik nr 8 – wzór zobowiązania

Załacznik nr 9 – oświadczenie podwykonawcy

specyfikacja bud – łazienki OSiR

specyfikacja elek – łazienki OSiR

specyfikacja san – łazienki OSiR

_______________________________________________________________________________

Unieważnienie postepowania

Treść ogłoszenia – Przetarg nieograniczony na Roboty remontowe niecki basenu rekreacyjnego oraz w pomieszczeniach szatni, WC i sauny suchej w Aquaparku w Suwałkach

SIWZ

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie art. 22

Załącznik nr 4 – wykaz robót

Załącznik nr 5 – oswiadczenie w trybie art. 24-

Załącznik nr 6 – Informacja – grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 – projekt umowy

Załącznik nr 8 – wzór zobowiązania

Załacznik nr 9 – oświadczenie podwykonawcy

rys. 1 sauna sucha

rys. 2 niecka basenowa

rys. 3 WC męskie+wejście

rys. 4 szatnia męska

rys. 5

STWIOR


 

Wybór oferty najkorzystniejszej

Modyfikacja Załącznika nr 2 – formularz cenowy

Uwaga. Zmiana terminu składania ofert z dnia 29.04.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty remontowe obejmujące przebieralnie damską i męską wraz z natryskami i WC w budynku Pływalni przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach

SIWZ 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie art. 22

Załącznik nr 4 – wykaz robót

Załącznik nr 5 – oświadczenie w trybie art. 24

Załącznik nr 6 – informacja – grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 – projekt umowy

Załącznik nr 8 – wzór zobowiązania

Załacznik nr 9 – oświadczenie podwykonawcy

ST BUD

ST ELEKTR

ST SANIT

____________________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.04.2016 

SIWZ1

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty remontowe obejmujące elewacje budynku, schody zewnętrzne i salę konferencyjną w Domu Noclegowym WIGRY w Suwałkach przy ul. Zarzecze 26 

SIWZ

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie art. 22

Załącznik nr 4 – wykaz robót

Załącznik nr 5 – oświadczenie w trybie art. 24

Załącznik nr 6 – informacja – grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 – projekt umowy DN 

Załącznik nr 8 – wzór zobowiązania

Załącznik nr 9 – oświadczenie podwykonawcy

ST

________________________________________________________________________________

Wybór oferty najkorzystniejszej

Treść ogłoszenia

Przetarg nieograniczony – remont holu (korytarzy) w budynku hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach

Formularz ofertowy-załącznik nr 1

Oświadczenie art. 22-załącznik nr 2

Oświadczenie w trybie art. 24- załącznik nr 3

Oświadczenie – grupa kapitałowa- załącznik nr 4

Wzór zobowiązania – załącznik nr 5

Oświadczenie podwykonawcy – załącznik nr 6

Projekt umowy – załącznik nr 7

_______________________________________________________________

AKTUALNIE PROMOWANE

Reklama

Aquapark Suwałki
KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH
JESTEŚMY NA FACEBOOK