Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EURO

Plan zamówień publicznych na 2017 rok


Odpowiedź na zapytanie

Przetarg na dostawę sprzętu do pielęgnacji boisk ze sztuczną nawierzchnią syntetyczną – treść ogłoszenia

SiWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 – Projekt umowy


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Przetarg na dostawę sprzętu do pielęgnacji boisk ze sztuczną nawierzchnią syntetyczną – treść ogłoszenia

SiWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 – Projekt umowy


Przetarg na zaprojektowanie i wykonanie systemu nagłośnienia na Stadionie Lekkoatletycznym w Suwałkach

Wybór oferty najkorzystniejszej

Zestawienie ofert

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Załącznik nr 3 Wykaz robót

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 Wykaz osób

Załącznik nr 6 Grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 Projekt umowy

Załącznik nr 8 Program funkcjonalno – użytkowy

Mapa

 


Treść ogłoszeniaPrzetarg nieograniczony na roboty remontowe basenu rekreacyjnego oraz w pomieszczeniu sauny suchej w Aquaparku w Suwałkach

SIWZ

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załacznik nr 3 oświadczenie

Załącznik nr 4 – projekt umowy

Załacznik nr 5 – oświadczenie podwykonawcy

STWiOR

rys. 1 sauna sucha

rys. 2 niecka basenowa

_______________________________________________________________________________

Wybór oferty

Treść ogłoszenia – Przetarg nieograniczony na remont dwóch łazienek w budynku Pływalni przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach

SIWZ

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie art. 22

Załącznik nr 4 – wykaz robót

Załącznik nr 5 – oświadczenie w trybie art. 24

Załącznik nr 6 – Informacja – grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 – projekt umowy

Załącznik nr 8 – wzór zobowiązania

Załacznik nr 9 – oświadczenie podwykonawcy

specyfikacja bud – łazienki OSiR

specyfikacja elek – łazienki OSiR

specyfikacja san – łazienki OSiR

_______________________________________________________________________________

Unieważnienie postepowania

Treść ogłoszenia – Przetarg nieograniczony na Roboty remontowe niecki basenu rekreacyjnego oraz w pomieszczeniach szatni, WC i sauny suchej w Aquaparku w Suwałkach

SIWZ

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie art. 22

Załącznik nr 4 – wykaz robót

Załącznik nr 5 – oswiadczenie w trybie art. 24-

Załącznik nr 6 – Informacja – grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 – projekt umowy

Załącznik nr 8 – wzór zobowiązania

Załacznik nr 9 – oświadczenie podwykonawcy

rys. 1 sauna sucha

rys. 2 niecka basenowa

rys. 3 WC męskie+wejście

rys. 4 szatnia męska

rys. 5

STWIOR


 

Wybór oferty najkorzystniejszej

Modyfikacja Załącznika nr 2 – formularz cenowy

Uwaga. Zmiana terminu składania ofert z dnia 29.04.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty remontowe obejmujące przebieralnie damską i męską wraz z natryskami i WC w budynku Pływalni przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach

SIWZ 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie art. 22

Załącznik nr 4 – wykaz robót

Załącznik nr 5 – oświadczenie w trybie art. 24

Załącznik nr 6 – informacja – grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 – projekt umowy

Załącznik nr 8 – wzór zobowiązania

Załacznik nr 9 – oświadczenie podwykonawcy

ST BUD

ST ELEKTR

ST SANIT

____________________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.04.2016 

SIWZ1

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty remontowe obejmujące elewacje budynku, schody zewnętrzne i salę konferencyjną w Domu Noclegowym WIGRY w Suwałkach przy ul. Zarzecze 26 

SIWZ

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie art. 22

Załącznik nr 4 – wykaz robót

Załącznik nr 5 – oświadczenie w trybie art. 24

Załącznik nr 6 – informacja – grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 – projekt umowy DN 

Załącznik nr 8 – wzór zobowiązania

Załącznik nr 9 – oświadczenie podwykonawcy

ST

________________________________________________________________________________

Wybór oferty najkorzystniejszej

Treść ogłoszenia

Przetarg nieograniczony – remont holu (korytarzy) w budynku hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach

Formularz ofertowy-załącznik nr 1

Oświadczenie art. 22-załącznik nr 2

Oświadczenie w trybie art. 24- załącznik nr 3

Oświadczenie – grupa kapitałowa- załącznik nr 4

Wzór zobowiązania – załącznik nr 5

Oświadczenie podwykonawcy – załącznik nr 6

Projekt umowy – załącznik nr 7

_______________________________________________________________

AKTUALNIE PROMOWANE

Reklama

Aquapark Suwałki
KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH
JESTEŚMY NA FACEBOOK