Żeglarstwo wodne i lodowe


ZADANIA OŚRODKA ŻEGLARSKIEGO 

Okres Letni:

– Szkolenia Podstawowe (szkółka) i zaawansowane (sekcja) w klasie „OPTYMIST”

– Szkolenia Podstawowe (szkółka) i zaawansowane (sekcja) w klasie „CADET”

– Szkolenia Podstawowe (szkółka) i zaawansowane (sekcja) w klasie „LASER”

Okres zimowy:

– Szkolenia Podstawowe (szkółka) i zaawansowane (sekcja) w klasie DN

– Szkolenia Podstawowe (szkółka) i zaawansowane (sekcja) w klasie ICE OPTYMIST

– Zajęcia na pływalni, sali gimnastycznej, w warsztacie szkutniczym

ZAKRES I CHARAKTERYSTYKA  ZAJĘĆ 

Szkolenie podstawowe:  nauka samodzielnego obsługiwania i poprawnego żeglowania na jednostkach wyżej wymienionych klas, przestrzegania zasad bezpieczeństwa, zasad etyki i etykiety jachtowej, wpajanie zasad poszanowania sprzętu żeglarskiego, poszanowania pracy ludzkiej i imienia klubu.

Szkolenia zaawansowane:  etap doskonalenia umiejętności nabytych w etapie szkolenia podstawowego, przyswajanie wiedzy z dziedziny  współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach sportowych, kształtowanie pozytywnych cech osobowości, pozytywnych postaw podczas wykorzystywaniu uzdolnień,  temperamentu i charakteru osobistego, szkolonych żeglarzy.

Klasa OPTYMIST:

Uczestnictwo dzieci w wieku od 8 do 15 lat, żaglówka jednoosobowa, powierzchnia żagla 3,5 m/2

Klasa CADET:

Uczestnictwo dzieci w wieku od 8 do 17 lat, żaglówka dwuosobowa, powierzchnia żagla 4,5m/2

Klasa LASER:

Uczestnictwo dzieci w wieku od 14 do 17 lat, żaglówka jednoosobowa, powierzchnia żagla 4,7m/2

Klasa DN:

Ślizg lodowy jednoosobowy, powierzchnia żagla 6,6 m/2 , wiek nieograniczony

Klasa ICE OPTYMIST (minibojer):

Ślizg lodowy jednoosobowy, wiek od 8 do 15 lat, żagiel klasy OPTYMIST

Zajęcia na pływalni:  nauczanie umiejętności pływania w stopniu podstawowym oraz dla grup zaawansowanych doskonalenie umiejętności pływackich.

Zajęcia na sali gimnastycznej: trening ogólnorozwojowy i wytrzymałościowy, gry zespołowe.

Zajęcia w warsztacie szkutniczym: z zachowaniem wszelkich zasad BHP, to nauczenie młodych żeglarzy posługiwania się podstawowymi narzędziami (typu młotek, pilnik, śrubokręt, piła ręczna) przy drobnych remontach i konserwacji sprzętu żeglarskiego.

Termin i miejsce zajęć żeglarskich: Zajęcia pozaszkolne dotyczące uprawiania żeglarstwa realizowane są w dwóch okresach: letnim i zimowym przez cały rok. Przejście z jednego okresu do drugiego uwarunkowane jest pokryciem lub zejściem lodu z akwenów wodnych, na których przeprowadza się zajęcia z żeglarstwa. W okresie przejściowym zajęcia z dziećmi i młodzieżą przeprowadza się na pływalni, sali gimnastycznej lub w warsztacie szkutniczym. Obowiązuje cykl zajęć tygodniowy.

Od poniedziałku do piątku instruktorzy przepracowuje ok 4 godzin dziennie z młodzieżą  tworząc zorganizowane grupy 8-10 osobowe w porze niekolidującej z zajęciami szkolnymi. Realizacja zajęć z dziećmi i młodzieżą przeprowadzana jest przy wykorzystaniu infrastruktury ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz akwenów wodnych jeziora Wigry k/Suwałk i lokalnego zalewu „Arkadia”. W zajęciach mogą uczestniczyć wszyscy chętni w wieku szkolnym. W zależności od wieku i posiadanych predyspozycji uczestnicy przydzielani są do odpowiednich klas szkoleniowych.

KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE OSÓB PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA:

MACIEJ TYCZKOWSKI – Wykształcenie wyższe licencjackie, przygotowanie pedagogiczne, młodszy instruktor żeglarstwa PZŻ, sternik jachtowy, motorowodny, lodowy, 10 letnie doświadczenie w pracy szkutniczej, instruktor sportu w dziedzinie żeglarstwa.

Ośrodek zapewnia młodzieży warunki do czynnego i systematycznego uczestnictwa oraz stałego podnoszenia poziomu wyszkolenia sportowego w sportach wodnych i lodowych. Ponadto współorganizuje obozy żeglarskie i szkolenia. Dąży do polepszania warunków pracy i szkolenia.

BAZA LOKALOWA I SPRZĘT

1. Budynek Ośrodka nad zalewem „Arkadia” stanowi bazę sprzętu pływającego, w salach wykładowych odbywają się zajęcia teoretyczne, mieści się warsztat do naprawy i konserwacji sprzętu. Ośrodek wyposażony jest w sprzęt żeglarski, regatowy i turystyczny:

– Łódź żaglowa klasy CADET – szt. 13

– Łódź żaglowa klasy OPTYMIST – szt. 16

– Łódź żaglowa klasy Laser – szt. 2

– Łódź motorowa – szt. 3

– Deski z żaglem – szt. 9

– Łódź wiosłowa – szt. 2

2. Budynek Przystani Żeglarskiej w Starym Folwarku.

Ośrodek Wypoczynkowo – Żeglarski w Starym Folwarku posiada pomosty drewniane do cumowania łodzi.

NAJLEPSZE WYNIKI: 2010 r., 2011 r., 2012 r., 2013 r., 2014 r., 2015 r.,