AIR SHOW Odlotowe Suwałki – moc atrakcji na Lotnisku!


AIR SHOW Odlotowe Suwałki zbliża się wielkimi krokami! 25 czerwca 2022 r. na terenach Lotniska Suwałki EPSU przy ul. Kapitana Mieczysława Wojczyńskiego 1 czeka nas coś o wiele więcej niż zwykły festyn. Prawdziwa moc atrakcji towarzyszyć nam będzie od godziny 13:00 do późnych godzin wieczornych!

W trakcie trwania imprezy zaplanowano następujące bloki tematyczne:

 • BLOK SPORTOWY (pokazy freestyle oraz dekoracje uczestników Mistrzostw Polski w Akrobacji Lotniczej i Szybowcowej);
 • BLOK DZIENNY (m.in. zespół ANBO, EXTRA 300, Bo105, wojsko, MiG-15bis);
 • KONCERT SUPPORT;
 • BLOK WIECZORNY (m.in. pokaz pirotechniki lotniczej);
 • KONCERT GWIAZDY WIECZORU.

Oprócz pokazów dynamicznych, w trakcie trwania imprezy zaplanowano wystawę statyczną sprzętu lotniczego, strefę zabaw dla dzieci, sekcję modelarstwa lotniczego OSIR, strefę gastronomiczną i strefę handlowo – wystawienniczą.

Aby zgłosić swój udział i rozstawić stoisko handlowe lub gastronomiczne na terenie imprezy, należy spełnić następujące warunki:

 • przysłać zgłoszenie na adres pocztowy (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego 2) lub drogą mailową (sekretariat@osir.suwalki.pl) w terminie do 24 czerwca br. do godziny 12.00;
 • opłacić kwotę wpisową w wysokości 100,00 zł brutto (za pojedyncze stoisko handlowe) lub 200,00 zł brutto (za pojedyncze stoisko gastronomiczne) przelewem na rachunek OSIR nr: 70 1240 5211 1111 0000 4931 3455 (z dopiskiem: „opłata wpisowa za Odlotowe Suwałki”) w terminie do dnia 24 czerwca br.;

W zgłoszeniu należy wskazać:

 • dane kontaktowe,
 • biznesowe dane adresowe niezbędne do wystawienia faktury VAT za opłatę wpisową,
 • niezbędne wymiary terenu pod stoisko,
 • potrzebną moc elektryczną (zapewniamy przyłącze elektryczne w ramach opłaty wpisowej – nie zapewniamy dostępu do bieżącej wody),
 • rodzaj stoiska/zakres działalności.

UWAGI dotyczące wystawców stoisk:

 • OSIR zastrzega sobie prawo do weryfikacji wielkości zapotrzebowanego terenu pod stoisko oraz do lokalizacji stoiska;
 • OSIR zastrzega sobie prawo do ograniczenia wielkości udostępnionej mocy elektrycznej;
 • bramy wjazdowe na lotnisko będą otwarte dla wystawców od godziny 7.00;
 • stoisko musi być gotowe do otwarcia dla klientów od godziny 12.00,
 • wszelkie potrzeby oraz zgłoszenia techniczne i logistyczne o charakterze „niestandardowym” (np. używanie dronów, latawców, swobodnie latających modeli samolotów sterowanych radiem, ruch pojazdów po terenie Lotniska, itp.) muszą być uzgodnione indywidualnie w okresie poprzedzającym imprezę.

OSOBY KONTAKTOWE:

Grzegorz Krysa, OSiR Suwałki, tel. 690 960 608

Piotr Dziemiach, Zarząd Dróg i Zieleni, tel. 515 757 084

24 maja 2022 10:56