Dostępne lokale użytkowe w Aquaparku!


Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach ogłasza pisemny nieograniczony konkurs ofert na wyłonienie najemcy lokalu użytkowego nr 1.16, przystosowanego do prowadzenia działalności usługowej (m.in. usługi kosmetologiczne i fryzjerskie) oraz konkurs ofert z możliwością dodatkowych negocjacji na wyłonienie najemcy lokalu użytkowego „BAR”, położonych w budynku Aquaparku w Suwałkach.

Oględziny lokali mogą być przeprowadzone w terminie wcześniej uzgodnionym z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Suwałkach pod nr telefonu: 87 566 32 82.

Konkursy są dwuetapowe:

  • etap I – złożenie i otwarcie ofert;
  • etap II – dodatkowe negocjacje / ew. wybór najkorzystniejszej oferty.

Pisemne oferty należy składać w języku polskim, w zamkniętych nieprzeźroczystych kopertach z dopiskiem:

  1. „Oferta na wyłonienie najemcy lokalu użytkowego nr 1.16 położonego w budynku Aquaparku w Suwałkach, przy ul. Papieża Jana Pawła II 7, 16-400 Suwałki”
  2. „Oferta na wyłonienie najemcy lokalu użytkowego „BAR” położonego w budynku Aquaparku w Suwałkach, przy ul. Papieża Jana Pawła II 7, 16-400 Suwałki”

w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. do godziny 12:00 na adres:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach
ul. Wojska Polskiego 2
16-400 Suwałki

lub bezpośrednio pod adresem jw., pokój nr 205 (sekretariat) – liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach na adres jak wyżej.

 

LOKAL UŻYTKOWY NR 1.16

LOKAL UŻYTKOWY „BAR”

28 października 2022 10:11