Fit niedziela


Plakat A3_suwalki fit_osir2

Wydarzenie organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach, które odbędzie się w niedzielę 20 marca w hali OSiR skierowane jest do wszystkich Suwalczan. W pomoc przy organizacji włączyło się kilka suwalskich klubów fitness oraz innych podmiotów stawiających na zdrowy tryb życia. Wydarzenie to będzie miało charakter społeczny.

Jednym z działań podczas wydarzenia będzie pomoc osobom niepełnosprawnym. W tym dniu w hali OSiR pojawią się uczniowie z Zespołu Szkół nr 4, którzy realizują projekt „MAMY SIEBIE” i przeprowadzą zbiórkę środków finansowych na warsztaty terapii zajęciowej. Partnerzy, którzy włączają się do realizacji w/w projektu przeprowadzą zajęcia w systemie BTC (każdy uczestnik wydarzenia będzie mógł wziąć czynny udział w prowadzonych zajęciach).

9 marca 2016 14:32