Jadwiga Olbryś patronką stadionu lekkoatletycznego


Dekoracja zwycięzców podczas PZLA Mistrzostwa Polskie w Wielobojach i Sztafetach z Ś.P. Jadwigą Olbryś

Jadwiga Olbryś – ” Matka suwalskiego sportu.”

Decyzją radnych stadion lekkoatletyczny przy ul. Wojska Polskiego 17 w Suwałkach będzie nosił imię Jadwigi Olbryś, wieloletniej pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach, zastępcy Naczelnika Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu. Dzięki swemu zaangażowaniu w rozwój sportu w Suwałkach pani Jadwiga Olbryś wielokrotnie nazywana była „Matką suwalskiego sportu”. Wnioskodawcy podkreślali, że życiorys zawodowy Jadwigi Olbryś wypełniony był nieustanną służbą na rzecz lokalnej społeczności, w której zawsze na pierwszym miejscu był drugi człowiek.

Uzasadnienie podjętej uchwały

Jadwiga Olbryś urodziła się w 1957 roku. W 1980 r. ukończyła ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim, po czym rozpoczęła pracę w Urzędzie Miejskim w Suwałkach. Przez blisko 40 lat służby w suwalskim samorządzie, podczas której przeszła wszystkie szczeble kariery urzędniczej, była związana głównie ze sportem. Zajmowała się nadzorem nad organizacjami działającymi w obszarze kultury fizycznej, sprawami dotyczącymi współzawodnictwa szkolnego, tworzyła i realizowała system przyznawania stypendiów, nagród indywidualnych i zespołowych, wyróżnień za wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. Jadwiga Olbryś była autorką planów i koncepcji, zmierzających do stwarzania idealnych warunków do rozwoju szeroko pojętego sportu w mieście i to zarówno amatorskiego jak i wyczynowego. Wiele z nich miało charakter nowatorski.

Należy podkreślić, iż jej zaangażowanie w projekty związane z budową infrastruktury sportowej przyczyniło się do realizacji niemalże wszystkich inwestycji, w tym: hali widowiskowo-sportowej „Suwałki Arena”, Aquaparku, stadionu piłkarskiego, stadionu lekkoatletycznego oraz kompleksów sportowych przy suwalskich szkołach. Dzięki nowoczesnej bazie sportowej oraz systemowi wpierania sportowców i klubów sportowych Suwałki zyskały miano „sportowego miasta”. Jadwiga Olbryś traktowała swoją pracę zawodową jak służbę. Była całkowicie oddana sprawom sportu. Wspierała merytorycznie kluby, organizacje pozarządowe bez względu na dyscypliny. Była członkiem Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Suwałk oraz Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a tuż przed śmiercią pełniła również funkcję Wiceprezesa Zarządu klubu sportowego Wigry Suwałki S.A. występującego wówczas na drugim poziomie rozgrywkowym. Jej poświęcenie potwierdzają liczne odznaczenia takie jak m.in.:

 • ZŁOTY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ nadany przez Prezydenta RP,
 • SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej nadany przez Prezydenta RP,
 • Brązowa Odznaka „ZA ZASŁUGI DLA SPORTU” przyznana ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu,
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania,
 • Odznaka Honorowa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki,
 • Złota Odznaka Honorowa Polskiego Związku Szachowego,
 • odznaki – brązowa i srebrna „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA ROZWOJU SPORTU” badmintonowego przyznana przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu,
 •  odznaka „ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA SUWALSKIEGO”,
 • odznaka „ZASŁUŻONEGO DZIAŁACZA ,,,LUDOWYCH ZESPOŁÓW SPORTOWYCH”,
 • odznaka srebrna „ZASŁUŻONY W PRACY PTTK WŚRÓD MŁODZIEŻY”,
 • srebrny medal „ZA ZASŁUGI DLA LIGI OBRONY KRAJU”,
 • odznaka srebrna HONOROWA POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy stadionowi lekkoatletycznemu przy ul. Wojska Polskiego 17 imienia Jadwigi Olbryś jest wyrazem pamięci o wybitnej postaci środowiska sportowego, która ze względu na swoją działalność i niezwykłą osobowość była określana mianem „matki suwalskiego sportu”.

Stadion lekkoatletyczny został zmodernizowany w 2015 r., a w przygotowanie i realizację tej inwestycji, jak również odbywających się w trzech kolejnych latach lekkoatletycznych mistrzostw Polski, była zaangażowana właśnie śp. Jadwiga Olbryś. Tutaj też w ciągu roku odbywa się współzawodnictwo szkolne, któremu ogromną uwagę poświęcała w okresie swojej pracy zawodowej na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu. Należy również podkreślić, iż podjęcie przedmiotowej uchwały jest jednocześnie wyrazem uszanowania woli suwalskiego środowiska sportowego, co do sposobu uhonorowania niezwykłej suwalczanki i utrwalenia w przestrzeni miejskiej oraz historii miasta jej imienia.

 

28 stycznia 2021 11:35