Kierownik Zespołu Obiektów nr III wybrany


Zakończyła się procedura naboru na stanowisko Kierownika Zespołu Obiektów nr III Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach. Lech Kopiczko zamieszkały w Suwałkach został wybrany na stanowisko Kierownika Zespołu Obiektów nr III . Dyrektor suwalskiego OSiR Waldemar Borysewicz poinformował, że L. Kopiczko spełnił wymogi niezbędne określone w ogłoszeniu i wykazał się największą wiedzą i znajomością wymaganych przepisów prawa.

Wyniki naboru na Kierownika Zespołu Obiektów nr III

22 listopada 2017 15:09