Kolejni chętni do Biegu Tropem Wilczym


jw

W niedzielę 28 lutego „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Lista uczestników dawno zamknięta, ale do biegu dołączyła nowa grupa – Jednostka Strzelecka 1023 Suwałki działająca w ramach Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW.

Jednostka strzelecka 1023 Suwałki została powołana do życia rozkazem Komendanta Głównego ZS ,,STRZELEC” OSW w czerwcu 2011 r. Głównymi celami statutowymi współczesnego „Strzelca” są przede wszystkim działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej i jej umacniania, wychowanie członków Związku w duchu patriotycznym i państwowo – twórczym; przygotowanie młodzieży do służby wojskowej i obrony cywilnej, podnoszenie poziomu sprawności fizycznej, uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole oraz popularyzowanie tradycji czynu niepodległościowego i problematyki obronności Państwa.

Głównym zadaniem „Komandosów” będzie zabezpieczanie całej kolumny w trakcie biegu.

25 lutego 2016 08:57