Konkurs Graffiti – absolutna nowość na Suwałki Street Festiwal!


Idea graffiti to nie tylko sztuka – to sposób na opowiedzenie pewnej historii i wyrażenie samego siebie. Konkurs Graffiti organizowany w ramach tegorocznego Suwałki Street Festiwal to kolejna szansa na zostawienie artystycznego śladu w Pogodnych Suwałkach. Celem projektu jest m.in.: aktywizacja środowisk młodzieżowych, możliwość zaprezentowania swoich umiejętności, wymiana pomysłów i doświadczeń, a także upowszechnianie graffiti jako formy sztuki ulicznej.

Zaczynając jednak od samego początku – Konkurs Graffiti odbędzie się w sobotę, 8 czerwca o godz. 10:00 przy CHR Suwałki Plaza. Uczestnicy do utworzenia pracy konkursowej otrzymają powierzchnię jednej strony kostki reklamowej o wymiarach ok. 2,65 x 2,65m, na której będzie umieszczony banner. Organizator powoła Jury, które dokona oceny, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

  • estetyka wykonania,
  • kreatywność,
  • styl pracy,
  • nawiązanie do tematu konkursu – „Ulica wolna od nałogów”

W Konkursie mogą wziąć udział indywidualni twórcy (amatorzy), którzy zgłoszą chęć udziału do dnia 3 czerwca 2024 r., poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do regulaminu) oraz prześlą go drogą mailową na adres: maja.ksiazek@osir.suwalki.pl. W tytule należy wpisać Suwałki Street Festiwal – konkurs graffiti. Wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać wstępny projekt planowanego graffiti (praca konkursowa powinna nawiązywać do tematu „Ulica wolna od nałogów”) lub przykłady prac graffiti, już wcześniej zrealizowanych.

Konkurs Graffiti zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: SPRAY oraz MARKER. Każdy Uczestnik otrzyma 15 sztuk farby lub markerów. W przypadku pierwszej kategorii, wymagane jest posiadanie maski oddechowej z filtrem do malowania. Liczba Uczestników jest ograniczona. Organizator skontaktuje się mailowo/telefonicznie z wybranymi twórcami, którzy zgłoszą się do Konkursu, w celu ustalenia szczegółów.

Udział w Konkursie jest całkowicie bezpłatny. Na zwycięzców oraz nagrodzonych z miejsc II i III w obydwu klasyfikacjach czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły w regulaminie.

REGULAMIN, KARTA ZGŁOSZENIOWA, ZGODA RODZICA NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

 

21 maja 2024 20:55