M jak Modelarstwo Lotnicze – Sportowy Alfabet Suwałk


M jak Modelarstwo Lotnicze | Sportowy Alfabet Suwałk

Historia modelarstwa w Suwałkach

Początki Modelarstwa Lotniczego w Suwałkach datuje się na okres powojenny – rok 1946, kiedy to przy VI Męskiej Lotniczej Drużynie Harcerskiej powstała pierwsza pracownia modelarstwa lotniczego. Od tego czasu rejestruje się udział modelarzy w różnego rodzaju zawodach i wystawach modelarskich. Zawodnicy sekcji OSiR w Suwałkach należą do ścisłej czołówki w kraju zarówno drużynowo jak i indywidualnie. Pozostali modelarze, którzy corocznie odbywają szkolenie, uczestniczą w zawodach o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim osiągając znaczące sukcesy w kategorii modeli swobodnie latających. Podkreślić należy, iż specjalnością suwalskich modelarzy, są modele z napędem gumowym, budowane pod okiem instruktora Stanisława Skibickiego.

Początki modelarstwa lotni­czego w naszym mieście datują się na okres powojenny. Pod koniec lat osiemdziesiątych przyszedł pierwszy sukces: w pol­skiej drużynie juniorów na Mistrzostwach Świata wystąpił suwalczanin Waldemar Złotnik i wraz z kolegami zdobył brązowy me­dal. Potem złote i srebrne krążki posypały się jak z rogu obfitości. W  1992 całą reprezentację Polski stanowili suwalczanie: Mieczy­sław Bielański, Sławomir Truchan i Paweł Czygier. Zdobyli oni drużynowe mistrzostwo świata juniorów. Raz na Mistrzostwach Świata i raz na Mistrzostwach Europy złoty medal z zespołem polskim wywalczył Filip Augustynowicz. Identyczne sukcesy odnieśli: Kamil Mościński (1997, 1999, 2000, 2001) i Tomasz Mościński (1999, 2000, 2001), zdobywając z repre­zentacją Polski złote medale na Mistrzostwach Europy i na Mistrzostwach Świata. Srebrny medal w narodowej drużynie na ME wywalczył jeszcze F. Augustynowicz, a brązowe medale z Mistrzostw Europy w 2003 przywieźli do Suwałk – Adrian Pakoca i Tomasz Mościński.

Indywidualnym brązowym medalistą na Mistrzostwach Europy w 2001 został Kamil Mościński. Ponadto na ME seniorów dwukrotnie srebrny medal wraz z polską drużyną zdobył Stanisław Skibicki – opie­kun i trener suwalskich modelarzy lotniczych, którzy poza sukcesami na arenie międzynarodowej odnieśli wiele zwycięstw w mistrzostwach krajowych, przywożąc z nich łącznie kilkadziesiąt medali.

Pojawiają się, już uzyskując świetne wyniki, nowi zdolni zawod­nicy – Łukasz Andrulewicz, Natalia Bilewicz, Michał Ołów, Kacper Osyda, Matylda Siemaszko, Bartłomiej Skibicki, Aleksandra Warakomska, Maciej Warakomski, Anna Wróblewska, Łukasz Zabłocki, Grzegorz Zdanio, Marcin Żyliński. Niezmiennie od lat Sekcja Mo­delarstwa Lotniczego OSiR – pod okiem trenera Stanisława Skibickiego – osiąga w tej dyscyplinie z kolejnymi wychowankami znako­mite rezultaty. Aż szkoda, że modelarstwo nie jest sportem olimpij­skim.

 

Lech Nowikowski

Inicjator stworzenia pracowni modelarskiej w Suwałkach, instruktor w modelarni Ligi Lotniczej, Domu Harcerza, Ligi Przyjaciół Żołnierza, Aeroklubu Białostockiego, Młodzieżowego Domu Kultury i Ośrodka Sportu i Rekreacji. Oznaczony z tytułu działalności modelarskiej – jako Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego w 1971. Otrzymał również Złotą Odznakę Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej w 1988 oraz Złoty Medal za zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego w 2008 roku.

Wróćmy do czasów  II wojny światowej …

Już w wieku 10 lat Lech Nowikowski odkrył pasję związaną z lotnictwem, a jedynym źródłem wiedzy były przedwojenne czasopisma i książki. Razem z bratem, Wiesławem i kolegą wybudowali specjalne pomieszczenie na zewnątrz domu, w którym tworzył pierwsze plany. Przełomem w konstrukcji był model z napędem gumowym z pełnym kadłubem o rozpiętości około 1,5 m posiadający profilowane płaty nośne.

Po zakończeniu wojny, już w 1946 roku ukazało się w sprzedaży czasopismo lotnicze „Skrzydła i Motor”, które było przewodnikiem po modelarstwie lotniczym i lotnictwie. Tego samego roku, Lech Nowikowski dołączył do 6 Męskiej Lotniczej Drużyny Harcerskiej, w której pełnił funkcję zastępowego „Mew”. W modelarni, która była główną bazą, konstruował i budował modele przy odpowiednim wyposażeniu materiałowym i narzędziowym. Modelarnia lotnicza mieściła się w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 43, a na piętrze swoją siedzibę miała Komenda Hufca ZHP.

Rok 1947 dla suwalskich modelarzy – pasjonatów lotnictwa był czymś zupełnie nowym, czymś wymarzonym. Nad jeziorem Szelment w miejscowości Leszczewo w byłej szkole szybowcowej zostało zorganizowane szkolenie szybowcowe kategorii A i B, prowadzone przez Bogdana Niezgodzkiego, instruktora z Bydgoszczy.

Niestety pod koniec szkolenia miało miejsce tragiczne wydarzenie, które przesądziło o dalszych losach szkoły szybowcowej nad jeziorem Szelment. Pilot kpt. Wojczyński, ostatniego dnia szkolenia miał odbyć honorowy lot „otwarcia” na nowym treningowym szybowcu „Jeżyk”. Szybowiec uległ całkowitemu rozbiciu w wyniku błędu popełnionego w czasie startu. Pilot ciężko ranny przewieziony został karetką pogotowia do suwalskiego szpitala. Po kilkumiesięcznym pobycie, jako inwalida, opuścił szpital. Pozostała symboliczna pamiątka w postaci nazwy uliczki jego nazwiska prowadzącej do istniejącego lotniska.

Podczas lat dziewięćdziesiątych XX wieku na suwalskim lotnisku tętniło życie, a to za sprawą intensywnie prowadzonych szkoleń szybowcowych. Pełniąc przez pewien czas funkcję Prezesa Aeroklubu Suwalskiego, Lechowi w rekompensacie umożliwiono odbywanie lotów treningowych na szybowcu dwumiejscowym, oczywiście w asyście instruktora.

W roku 1950 powstał w Suwałkach Zarząd Powiatowej Ligi Lotniczej. Ze względu na swoje zasługi Lech Nowikowski został wybrany na kierownika biura. Rok później, została rozwiązana 6 Męska Lotnicza Drużyna Harcerska.

W roku 1953 w wyniku reorganizacji na szczeblu krajowym, nastąpiło przyłączenie Ligi Lotniczej do Ligi Przyjaciół Żołnierza. Organizacja ta kultywowała dotychczasową działalność Ligi Lotniczej. W wyniku tych połączeń Nowikowski został  przeniesiony do pracy w Lidze Przyjaciół Żołnierza na stanowisku Kierownika Klubu Sportów Ogólnowojskowych.

W roku 1955 został współzałożycielem nowej modelarni przy Domu Harcerza przy ul. Noniewicza 25. Celem tej pracowni było wzbudzenie u młodzieży zainteresowania majsterkowaniem, poprzez budowę najprostszych form modeli latających.

Należy podkreślić, że modelarstwo lotnicze od 1946 roku nieprzerwanie cieszy się popularnością wśród młodzieży. A dowodem prawdziwości tego, były lata osiemdziesiąte, kiedy to w Suwałkach było 7 modelarni o specjalności lotniczej i szkutniczej. Istniały też modelarnie terenowe przy szkołach podstawowych.

Na przestrzeni wielu lat modelarstwo lotnicze funkcjonowało w Suwałkach głównie pod patronatem Związku Harcerstwa Polskiego, Ligi Lotniczej, Ligi Przyjaciół Żołnierza, Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Młodzieżowego Domu Kultury i ostatnio Ośrodka Sportu i Rekreacji. Praktycznie dwie instytucje prowadziło zarówno szkolenie podstawowe jak i wyczynowe a był to Aeroklub oraz Młodzieżowy Dom Kultury, od 1997 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji. Patronat merytoryczny od 1957 r. sprawuje Aeroklub Polski.

Do znaczących osiągnięć można zaliczyć zdobycie tytułu Mistrza Polski w konkurencji ,,latających skrzydeł – szybowców” w latach 1961 i 1964. Aeroklub Polski w 1964 r. nadał Lechowi Nowikowskiemu odznakę sportową modelarstwa lotniczego ,,z wieńcem złotym.” W uznaniu wieloletniej pracy jako instruktora Zarząd Główny Aeroklubu Polskiego w roku 1984 w wyniku weryfikacji uhonorował Nowikowskiego tytułem ,,Dyplomowanego Instruktora Modelarstwa Lotniczego kl.,,S”– specjalnej.

Obecnie, Lech Nowikowski jest na emeryturze, ale modelarstwo lotnicze – pasja trwająca od lat młodzieńczych jest ciągle aktualna. Już nie w pracowni modelarskiej, ale w warunkach domowych konstruuje i buduje modele latające w kategorii, w której przed laty zdobył tytuł Mistrza Polski. Są to modele latających skrzydeł (bezogonowe) szybowców i z napędem gumowym.

Bardzo sobie cenię przyznane mi odznaczenia z tytułu działalności modelarskiej. Rok 1971 – Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego, rok 1988 – Złota Odznaka Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, rok 2008 – Złoty Medal za zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego i inne okolicznościowe. Jako instruktor pracowałem w modelarni Ligi Lotniczej, Domu Harcerza, Ligi Przyjaciół Żołnierza, Aeroklubu Białostockiego, Młodzieżowego Domu Kultury i Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Stanisław Skibicki

Instruktor modelarstwa lotniczego klasy ,,S”. Szkoleniowiec wielu reprezentantów kraju, od 1988 roku zdobyli oni szereg medali indywidualnych i drużynowych w Mistrzostwach Europy oraz Mistrzostwach Świata. Wielokrotny medalista Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata. Odznaczony za wybitne osiągnięcia sportowe w modelarstwie lotniczym Złotą Odznaką z trzema diamentami, przez Ministra Edukacji Narodowej Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania oraz odznaką honorową Zasłużony dla Oświaty i Zasłużonego Działacza Lotnictwa Sportowego.

Sukcesy sekcji modelarstwa lotniczego:

Do największych sukcesów zalicza się zdobycie medali drużynowo na Mistrzostwach Europy i Świata z udziałem czołowych modelarzy z Suwałk:

1. Waldemar Złotnik 1988 MŚ medal brązowy Polska
2. Mieczysław Bielański 1992 MŚ medal złoty Czechy
3. Sławomir Truchan 1992 MŚ medal złoty Czechy
4. Paweł Czygier 1992 MŚ medal złoty Czechy
5. Filip Augustynowicz 1996 MŚ medal brązowy Polska
6. Filip Augustynowicz 1997 ME medal złoty Turcja
7. .Kamil Mościński 1997 ME medal złoty Turcja
8. Stanisław Skibicki 1997 ŚIL medal srebrny Turcja –Senior
9. Filip Augustynowicz 1998 ME medal srebrny Rumunia
10. Skibicki Stanisław 1998 ME medal srebrny Portugalia –Senior
11. Kamil Mościński 1999 ME medal złoty Izrael
12. Tomasz Mościński 1999 ME medal złoty Izrael
13. Kamil Mościński 2000 MŚ medal złoty Czechy
14. Tomasz Mościński 2000 MŚ medal złoty Czechy
15. Kamil Mościński 2001 ME medal złoty Rumunia
   16. Tomasz Mościński 2001 ME medal złoty Rumunia
17. Indywidualnie Kamil Mościński 2001 ME medal brązowy Rumunia
18. Pakoca Adrian 2003 ME medal srebrny Polska
19. MościńskiTomasz 2003 ME medal srebrny Polska
20. Osyda Kacper 2005 ME medal brązowy Rumunia
21. Pakoca Adrian 2005 ME medal brązowy Rumunia
22. Skibicki Bartłomiej 2006 MŚ medal brązowy Niemcy
23. Osyda Kacper 2006 MŚ medal brązowy Niemcy
24. Indywidualnie Bartłomiej Skibicki 2006 MŚ medal srebrny Niemcy
25. Skibicki Bartłomiej 2007 ME medal srebrny Serbia
26. Osyda Kacper 2007 ME medal srebrny Serbia
27. Indywidualnie Bartłomiej Skibicki 2007 ME medal złoty Serbia
28. Osyda Kacper 2008 MŚ medal brązowy Ukraina
29. Skibicki Bartłomiej 2008 MŚ medal brązowy Ukraina
30. Warakomska Aleksandra  2008 MŚ medal brązowy Ukraina
31. Warakomska Aleksandra 2009 ME medal złoty Rumunia
32. Skibicki Bartłomiej 2009 ME medal złoty Rumunia
33. Warakomski Maciej 2009 ME medal złoty Rumunia
34. Skibicki Stanisław  2009 MŚ medal srebrny Chorwacja
35. Indywidualnie Bartłomiej Skibicki 2010 MŚ medal złoty Rumunia
36. Krzywicka Anna 2013 ME medal srebrny Bułgaria
37. Bilewicz Natalia 2013 ME medal srebrny Bułgaria
38. Bilewicz Bartłomiej 2013 ME medal srebrny Bułgaria
   39. Bilewicz Bartłomiej 2014 MŚ medal brązowy Rumunia
   40. Zdancewicz Zofia 2015 ME medal złoty Rumunia
   41. Bilewicz Bartłomiej 2015 ME medal złoty Rumunia
   42. Indywidualnie Stanisław Skibicki 2016 ME medal srebrny Serbia
   43. Skibicki Stanisław 2016 ME medal brązowy Serbia
   44. Zdancewicz Zofia 2016 MŚ medal brązowy Macedonia
   45. Skibicki Stanisław 2018 ME medal brązowy Węgry
   46.  Indywidualnie Zofia Zdancewicz 2019 ME medal brązowy Macedonia
   47. Zofia Zdancewicz 2019 ME medal złoty Macedonia
   48. Stanisław Skibicki 2019 MŚ medal brązowy USA
 

Link do wywiadu z Panem Lechem Nowikowskim: https://tiny.pl/7sgj1

 

                                                                                                                                                                                        Źródło: Materiały archiwalne Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suwałkach

 

2 grudnia 2020 10:58