Ogłoszenie o zbyciu zużytych i zbędnych składników majątku OSiR oraz Konkurs na dzierżawę kortów tenisowych w Suwałkach