Ogłoszenie o zbyciu zużytych i zbędnych składników majątku OSiR w Suwałkach