Ogłoszenie o zbyciu zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego


Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach na podstawie instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suwałkach informuje, że posiada do zbycia zbędne składniki mienia OSiR, które nie będą wykorzystywane w realizacji zadań związanych z działalnością OSiR.

Szczegóły ogłoszenia, projekt umowy sprzedaży oraz formularz ofertowy w załącznikach.

Ogłoszenie o zbyciu zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego: TUTAJ

Wniosek o zakup zużytego składnika majątku ruchomego: TUTAJ

13 września 2018 07:38