Październik na budowie hali Suwałki Arena


Minął kolejny miesiąc prac prowadzonych przy ul. Zarzecze w związku z budową hali sportowo-widowiskowej Suwałki Arena. W październiku wykonawca kończył prace konstrukcyjne przy wznoszeniu ścian nośnych, stropów oraz stropodachu budynku Suwałki Arena. Aktualnie trwają – i będą kontynuowane – prace przy posadowieniu stalowej konstrukcji nośnej dachu nad „dużą” salą meczową i widowiskową. Prawie połowa konstrukcji dachu znalazła się w docelowym miejscu. Trwają także mocno już zaawansowane prace przy konstrukcji trybun stałych.

Przebieg prac dokumentują poniższe zdjęcia. Zapraszamy do śledzenia postępów prac związanych z budową największej hali sportowej w naszym regionie.

 

31 października 2018 13:12