Pieniądze z Unii Europejskiej na sport!


Miasto Suwałki rozpoczyna realizację kolejnego projektu, który został dofinansowany środkami z Unii Europejskiej. Tym razem to ponad 100.000 Euro na działania promujące bieganie oraz boks. Mowa tu o projekcie „Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza”, który będziemy realizować wspólnie z miastami Alytus i Druskienniki na Litwie.

Partnerem wiodącym projektu jest Miasto Suwałki, a partnerami są: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Alytusie i Ośrodek Sportu w Druskiennikach.

W czwartek (21 marca) odbyła się konferencja otwierająca projekt w Alytusie. W poniedziałek (25 marca) w Suwałkach zorganizowano konferencję prasową z udziałem dziennikarzy, aby poinformować o zaplanowanych działaniach.

Projekt obejmuje 2 komponenty:

a)     „Rozbiegane Suwałki”:

 • Organizację 4 imprez biegowych (wiosna, lato, jesień, zima – w okresie 2024 / 2025), w tym festiwalu biegowego pod nazwą „Rozbiegane Suwałki – Miejskie Święto Biegania” (Bieg na 10,5 km, bieg na 5 km przy wsparciu środków z ww. projektu) 30-31 sierpnia oraz 1 września;
 • Organizację bezpłatnych cotygodniowych treningów biegowych dla mieszkańców naszego miasta, które będą odbywały się od kwietnia 2024 r. do 30 czerwca 2025 r. na Stadionie Lekkoatletycznym im. Jadwigi Olbryś przy ul. Wojska Polskiego 17;
 • Realizację programu „Suwalskie Debiuty”, którym zostanie objętych 20 dorosłych mieszkańców naszego miasta, a jego celem będzie ich aktywizacja ruchowa. W ramach działania  beneficjenci zostaną objęci opieką trenerską (trener biegania), dietetyka, a dodatkowo otrzymają voucher na zakup obuwia biegowego;
 • Zakup sprzętu do elektronicznego pomiaru czasu, który umożliwi organizację imprez typu City Run / Park Run (Zalew Arkadia / Bulwary);
 • Oznakowanie ścieżek dla biegaczy wokół Zalewu Arkadia i na suwalskich bulwarach;
 • Atestacja tras na suwalskich bulwarach i nad Zalewem Arkadia, jak również trasy Miejskiego Święta Biegania.

b)     Boks jako narzędzie walki z zagrożeniami współczesnej młodzieży:

Jest to program rozwojowy sekcji bokserskiej suwalskiego OSiR-u, który zakłada szereg działań takich jak:

 • zakup ringu treningowego;
 • zakup strojów treningowych i startowych;
 • zakup sporttesterów do monitoringu treningu pięściarzy;
 • zakup wagi do analizy składu ciała;
 • spotkania z psychologiem;
 • międzynarodowy obóz kondycyjny;
 • kursy trenerskie dla dwóch zawodników sekcji;
 • wynagrodzenie trenera sekcji bokserskiej.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Priorytetu 3 – Wzmacnianie współpracy między lokalnymi zainteresowanymi stronami z Programu Interreg VI-A Litwa – Polska 2021 – 2027.

Budżet projektu:

 • Całkowite wydatki kwalifikowalne Miasta Suwałki: 131 613,75 EUR
 • Kwota dofinansowania z EFRR (Miasto Suwałki): 105 291,00 EUR (80%)
 • Wkład własny Miasta Suwałki: 26 322,75 EUR
 • Wartość całkowita projektu: 328 781,38 EUR
 • Kwota dofinansowania z EFRR: 263 025,09 EUR (80%)

25 marca 2024 12:44