Podsumowanie Miejskiej Rywalizacji Sportowej 2015/2016


obraz-005

Dzisiaj w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach podsumowano wyniki Miejskiej Rywalizacji Sportowej sezonu 2015/2016. W rywalizacji, prowadzonej w dwóch klasyfikacjach (miejskiej oraz wojewódzkiej) wystartowało 27 suwalskich szkół – 8 szkół podstawowych, 8 gimnazjów oraz 11 szkół ponadgimnazjalnych.

Zwycięzcy XVI edycji MRS w roku szkolnym 2015/2016

 

Miejsce zajęte
w MRS
Szkoły podstawowe
I Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach
II Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach
III Zespół Szkół nr 7 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach
III Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita
w Suwałkach

 

Miejsce zajęte
w MRS
Gimnazja
I Zespół Szkół nr 10 w Suwałkach Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach
II Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach
III Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach Gimnazjum nr 3 w Suwałkach

 

Miejsce zajęte
w MRS
Szkoły ponadgimnazjalne
I I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
II Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach
III Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach

Zbiorcze zestawienie wyników i wysokość środków finansowych,
rok szkolny 2015/2016

Lp. Szkoły Liczba szkół uczestniczących
w rywalizacji
Punkty MRS Liczba zaplanowanych punktowanych zawodów ogółem Liczba punktowanych zawodów,
w których szkoły wzięły udział
Średnia liczba zawodów,
w których startowały szkoły
Środki finansowe przysługujące
za wyniki uzyskane w XV edycji MRS
1 Szkoły podstawowe 8 3 074 29 26 18 61 480,00
2 Gimnazja 8 1 971 24 17 11 39 420,00
3 Szkoły ponadgimnazjalne 11 1 660 26 23 11 31 780,00
X Łącznie 27 6 705 79 66 X 132 680,00

 

27 września 2016 14:07