Podsumowanie XXIX edycji Czwartków Lekkoatletycznych!


XXIX edycja Czwartków Lekkoatletycznych organizowanych w ramach Miejskiej Rywalizcji Sportowej w roku szkolnym 2022/2023 dobiegła końca! Zasadniczym celem zakończonego cyklu była popularyzacja lekkiej atletyki oraz rozwój kultury fizycznej uczniów szkół podstawowych. Rywalizacja sportowa pozwoliła także na wyłonienie młodzieży uzdolnionej sportowo i zachęcenie do dalszego podnoszenia swoich umiejętności.

Do rywalizacji sportowej na Stadionie Lekkoatletycznym im. Jadwigi Olbryś w każdym z sześciu „czwartków” przystępowało ok. 400 uczniów klas IV–VI suwalskich szkół podstawowych. Podsumowując powyższe, możemy z całą pewnością stwierdzić, że każdy etap cieszył się dużym zainteresowaniem. Młodzi lekkoatleci rywalizowali ze sobą w następujących konkurencjach sportowych: biegi na 60, 300, 600 i 1000 metrów, skok wzwyż, skok w dal i rzut piłeczką palantową.

Najlepsi zawodnicy będą reprezentować Miasto Suwałki w XXIX Ogólnopolskim Finale Czwartków Lekkoatletycznych, który odbędzie się w dniach 17-18 czerwca bieżącego roku w Łodzi.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za systematyczny udział w zawodach. Gratulujemy najlepszym i życzymy powodzenia w sportowych zmaganiach w stolicy województwa łódzkiego.

WYNIKI

15 września, 2022

22 września, 2022

29 września, 2022

27 kwietnia, 2023

18 maja, 2023

25 maja, 2023

31 maja 2023 10:55