Ścianka wspinaczkowa czynna w niedziele!


Ścianka wspinaczkowa wykonana jest z paneli imitujących swym kształtem i fakturą prawdziwe powierzchnie skalne o różnym stopniu skomplikowania, której zaletą jest niewątpliwie powierzchnia – 165 m2! Wspinanie dostarcza wielu pozytywnych emocji, nowych wrażeń i przeżyć. Jest doskonałym sportem dla dzieci, umożliwia zabawę w gronie rodzinnym. Wspólne wspinanie służy budowaniu pozytywnych więzi między ludźmi, zaufania oraz poczucia przynależności do grupy.

Ze ścianki korzystać mogą osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie (poniżej 18 r.ż.) mogą wspinać się tylko za pisemną zgodą przynajmniej jednego z rodziców. Osoby te mogą wspinać się tylko pod opieką rodziców lub pod opieką innej osoby dorosłej (w tym operatora ściany) upoważnionej pisemnie przez obydwoje rodziców.

Od teraz, zapraszamy do odwiedzin również w niedziele!
Korzystanie ze ścianki jest możliwe w każdy wtorek, czwartek i niedziele w godzinach 13:00 – 21:00.

30 września 2021 12:20