„Sport polski na obszarach wschodnich Rzeczypospolitej”


Na zakończenie pierwszego dnia obchodów 57. Centralnych Uroczystości Dni Olimpijczyka odbędzie się konferencja naukowa pod tytułem „Sport polski na obszarach wschodnich Rzeczypospolitej”. Spotkanie rozpocznie się w piątek o godzinie 15:55 w Suwalskim Ośrodku Kultury w Sali im. A. Wajdy, a organizatorem konferencji jest Podlaska Rada Olimpijska Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Białymstoku.

W konferencji weźmie udział 13 prelegentów z największych polskich uczelni. Wykłady wygłoszą m.in. dr hab. Dariusz Słapek – profesor UMCS w Lublinie, dr hab. Zbigniew Porada – prof. Politechniki Krakowskiej, dr hab. Renata Urban – prof. Uniwersytetu Szczecińskiego oraz dr Jerzy Nowik z Białegostoku. Suwałki reprezentować będzie mgr Stanisław Krzywicki – zastępca przewodniczącego CKS PZLA ds. regulaminowych. Przedstawi on historię lekkiej atletyki na Suwalszczyźnie.

Ponadto w ramach konferencji przedstawione zostaną wykłady na temat rozwoju dyscyplin sportowych na terenach wschodnich Rzeczypospolitej w okresie międzywojennym oraz sylwetki sportowców uczestniczących w igrzyskach olimpijskich z północno-wschodnich Kresów.

Wstęp na konferencję jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

Program konferencji

15.55-16.00 – spot z Wojciechem Nowickim „Mam wybór, wybieram rozsądek”

mł. Insp.  Maciej Zakrzewski –  Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku.

16.00-16.15  dr hab. Michał Słoniewski (Warszawa)Polowania reprezentacyjne w Puszczy Białowieskiej jako forma wypoczynku i aktywnej rekreacji fizycznej

16.15 -16.30 dr hab. Dariusz Słapek (Lublin), prof. UMCS – Stanisława Dedio ‘Igrzyska olimpijskie’ (Lwów) 1933), czyli jak olimpizm trafiał pod strzechy

16.30 -16.45  dr hab. Zbigniew Porada, prof. Politechniki Krakowskiej (Kraków) – Polscy artyści z Kresów w olimpijskich konkursach literatury i sztuki.

16.45 -17.00  dr Teresa Drozdek-Małolepsza, dr hab. Eligiusz Małolepszy, prof. UJD (Częstochowa)Sport na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej.

17.00 -17.15 dr hab. Renata Urban, prof. USz (Szczecin)Tradycje sportu konnego w Suwałkach w okresie międzywojennym

17.15 -17.30  Przerwa kawowa

17.30 -17.45  dr Robert Gawkowski (Warszawa) (współautor: Ś.P. dr. Jarosław Rokicki) – Działalność żydowskich organizacji sportowych w okręgu białostockim w czasach II RP.

17.45 -18.00 dr Jerzy Chełmecki (Warszawa) – Wychowanie fizyczne i sport na ziemi grodzieńskiej w okresie międzywojennym

18.00 -18.15 inż. Jan Wołosik,  dr hab. Artur Pasko, prof. UwB (Białystok)  Polacy z Północno-Wschodnich Kresów II RP na igrzyskach olimpijskich

18.15 -18.30 dr Jerzy Nowik (Białystok) Reaktywacja sportu w województwie białostockim po zakończeniu II wojny światowej

18.30 -18.45 mgr Stanisław Krzywicki (Suwałki) Historia lekkiej atletyki na Suwalszczyźnie

18.45-19.00 Przerwa kawowa

 

 

 

8 września 2021 13:40