Spotkajmy się na Bulwarach – bezpłatne zajęcia dla dzieci!


Kontynuujemy cykl bezpłatnych zajęć dla dzieci „Spotkajmy się na Bulwarach”. Spotkamy się już jutro o godzinie 15:00 w Galerii Sztuki Stara Łaźnia , a animacje poprowadzi Lidia Animator Zabaw i Tańca.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem na drugą połowę sierpnia!

12.08. godz. 15:00-18:00 animacje
14.08. godz. 10:00-13:00 animacje
15.08. godz. 15:00-18:00 animacje
16.08. godz. 10:30-14:30 animacje oraz profilaktyka z psychologiem
17.08. godz. 15:00-18:00 animacje
18.08. godz. 10:00-13:00 animacje
19.08. godz. 15:00-18:00 animacje
21.08. godz. 10:00-13:00 animacje

22.08. godz. 15:00-18:00 animacje
23.08. godz. 10:30-14:30 animacje oraz profilaktyka z psychologiem
24.08. godz. 15:00-18:00 animacje
25.08. godz. 10:00-13:00 animacje
26.08. godz. 15:00-18:00 animacje
28.08. godz. 10:00-13:00 animacje

29.08. godz. 15:00-18:00 animacje
30.08. godz. 10:30-14:30 animacje oraz profilaktyka z psychologiem
31.08. godz. 15:00-18:00 animacje

Zadanie finansowane ze środków miasta POGODNE SUWAŁKI

11 sierpnia 2022 13:55