Styczeń na budowie Suwałki Arena


Zimowa aura wymusza szereg ograniczeń w zakresie wykonywania robót budowlanych. Dotyczy to szczególnie technologii z zakresu wykończenia ścian od zewnątrz i od wewnątrz.

W styczniu wykonawca kontynuował układanie izolacji hydrotermicznej oraz pokrycia stropodachu Areny. Pogoda pozwoliła ponadto na realizację różnych instalacji wewnątrz budynku, co można zauważyć na niektórych zdjęciach. Prace te będą kontynuowane w lutym. Ponadto, trwa montaż rusztowania zewnętrznego, które już wkrótce umożliwi rozpoczęcie prac nad elewacją zewnętrzną budynku.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

1 lutego 2019 07:56