Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto


Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto”, o miejscu, w którym żyjemy, o  potrzebach i pomysłach na rozwój Miasta Suwałki. Ankieta dotyczy Miasta Suwałki i Gminy Suwałki, które tworzą tzw. Miejski Obszar Funkcjonalny Suwałk – w skrócie MOF Suwałk. Państwa odpowiedzi pozwolą zbudować korzystniejsze warunki do życia i rozwoju Miasta i Gminy Suwałki.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Ankieta jest dobrowolna, a jej wyniki anonimowe. Wyniki po opracowaniu będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu. Wersja papierowa ankiety została zamieszczona w „Dwutygodniku Suwalskim” wydanie z dnia 13.09.2022r. oraz przy urnach w następujących miejscach:

  • w budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1
  • w budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 13
  • w budynku Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Papieża Jana Pawła II 5
  • w budynku Aquaparku w Suwałkach przy ul. Papieża Jana Pawła II 7
  • w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Klonowej 51
  • w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Romualda Minkiewicza 50
  • w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Szpitalnej 66
  • w budynku Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód przy ul. Innowacyjnej 1
  • w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Filipowskiej 23

Wypełnioną ankietę należy wypełnić w wersji elektronicznej bądź papierowej do dnia 30 września 2022 r.

Zaplanujmy wspólnie naszą przyszłość!

13 września 2022 10:11