SUWER zostaje z nami na dłużej!


System roweru miejskiego SUWER będzie nadal funkcjonował w latach 2024-2025. Obsługą i utrzymaniem systemu zajmować się będzie ten sam Wykonawca co w trzech minionych latach. Nie zabraknie również nowości.

 W 2024 i 2025 roku system będzie dostępny dla użytkowników przez dłuższy czas. Rozpocznie się 21 marca, a zakończy 31 października – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

W poprzednich latach system funkcjonował od 1 kwietnia do 24 października.

Kolejną nowością będzie to, że 15 tradycyjnych rowerów zostanie wyposażonych w foteliki dziecięce (rowery te będą odpowiednio oznakowane w aplikacji mobilnej i na stronie internetowej dla użytkowników systemu).

Jednocześnie, Miasto Suwałki w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w perspektywie finansowej 2021-2027, planuje zwiększyć ilość stacji SUWER-a w mieście wraz ze zwiększeniem ilości dostępnych rowerów.

24 stycznia 2024 11:00