Usunięto awarię w Aquaparku


oczyszczanie dna basenu w Aquaparku

Na początku listopada 2020 roku w Aquaparku doszło do poważnej awarii w części rekreacyjnej obiektu. Z nieznanych przyczyn doszło do liniowego odsklepienia się płytek wyściełających dno małego basenu treningowego. Pierwsza ocena wskazywała, że odpadło od dna około 60% płytek z 75m2 powierzchni tego basenu. Nota bene, jest to pierwsza taka awaria w 10-letniej historii Aquaparku.

W takim przypadku, w celu usunięcia awarii niezbędne jest spuszczenie wody z całej części rekreacyjnej basenu (czyli z basenu treningowego, rzeki, zjeżdżalni, itd.). Biorąc pod uwagę pojemność basenu rekreacyjnego, byłaby to bardzo kosztowna operacja. Szacowany koszt spuszczenia i ponownego napełnienia części rekreacyjnej to około 12 tys. zł (opłata za kanał, nową wodę, podgrzanie jej do 29 st.C., chemia basenowa). W celu zmniejszenia kosztów naprawy zastosowano metalową gródź wodoszczelną, która pozwoliła na odseparowanie baseniku treningowego i obszarowe spuszczenie wody. Dodatkowo, udało się nie spuszczać tej wody do kanalizacji, lecz zmagazynować spuszczoną wodę w specjalnych kadziach znajdujących się w podbaseniu, w stacji uzdatniającej wodę. Biorąc pod uwagę koszt grodzi zaoszczędzono około 10 tys. zł. Wskazana gródź jest tak wykonana, że będzie mogła być wykorzystana w innych częściach basenu w przypadku podobnych awarii.

Remont wykonali pracownicy OSiR w Suwałkach

Po osuszeniu baseniku okazało się, że należy usunąć wszystkie, stare płytki z dna i położyć nowe (około 1000 szt.). Usunięcia awarii dokonali pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, nie poniesiono więc kosztów robocizny (usunięcie starych płytek, szlifowanie powierzchni, gruntowanie, położenie hydroizolacji i płytek, wykonanie spoinowania i dylatacji). Zakupu wymagały natomiast akcesoria remontowe, czyli m.in.: grunt, hydroizolacja, klej, płytki oraz spoina i dylatacja. Oczywiście zakupiono materiały dedykowane do zastosowania na basenach.

W chwili obecnej basen treningowy nie jest napełniony wodą, gdyż technologia materiałowa wymaga sezonowania przez okres 2 -3 tygodni.

Aktualnie czekamy z niecierpliwością na możliwość ponownego, pełnego otwarcia Aquaparku dla naszych klientów.

17 grudnia 2020 14:58