XXVI Spartakiada Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski


Blisko 450 osób bawiło się dzisiaj w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach podczas XXVI Spartakiady Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski.  Dzieci i młodzież wraz z rodzicami, opiekunami oraz wolontariuszami przy rytmach muzyki DJ’a Słomy przez kilka godzin uczestniczyło w konkursach grach i zabawach. Jak co roku punktem kulminacyjnym wydarzenia było wręczenie wszystkim uczestnikom świątecznych paczek przez Mikołaja.

XXVI Spartakiada Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski została zorganizowana przez Stowarzyszenie Integracji Społecznej ALTERNATYWA przy współpracy z Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Suwałkach, Urzędem Miejskim w Suwałkach oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Suwałkach. Oficjalnego otwarcia wydarzenia dokonał Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz w towarzystwie przedstawicieli w/w organizacji Kamila Piotra Kowalewskiego – prezesa zarządu Stowarzyszenia ALTERNATYWA, Krzystofa Ołowniuka – prezesa TKKF, Leszka Lewoca – dyrektora MOPR oraz dyrektora Waldemara Borysewicza – gospodarza obiektu.

6 grudnia 2017 13:18