Zmiana regulaminu Zalewu Arkadia. Czasowy zakaz połowu ryb!


W minionym sezonie letnim cieszący się dotychczas dużą popularnością mieszkańców naszego miasta Zalew Arkadia został wyłączony z użytkowania. Powodem zamknięcia jedynego miejskiego kąpieliska i wprowadzenia zakazu kąpieli były sinice. Niemalże natychmiast władze miasta podjęły decyzję o oczyszczeniu akwenu, w którym tego typu działania nie były prowadzone od kilkudziesięciu lat. W przypadku Zalewu Arkadia proces oczyszczenia zbiornika jest wieloetapowy i jednocześnie długotrwały. Jednym z jego etapów jest wykonanie specjalistycznych badań zanieczyszczenia akwenu i wybór metody jego oczyszczenia. W tym celu została podpisana umowa z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie, który dokona analizy zanieczyszczeń i określi metodologię dalszych działań. Zgodnie z zaleceniami naukowców
z olsztyńskiej uczelni obligatoryjnym elementem procesu oczyszczania jest zmiana sposobu korzystania z Zalewu Arkadia. Dlatego też Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach wprowadził nowy regulamin, który będzie obowiązywał od 1 kwietnia 2017 r.

Główne zmiany dotyczą czasowego zakazu połowu ryb oraz dokarmiania zwierząt (ptactwa). Warto zwrócić uwagę na fakt, iż z dniem 1 kwietnia zmienia się również zarządca akwenu. Dotychczasowo zbiornikiem zarządzał Polski Związek Wędkarski. W celu przeprowadzenia planowanych zmian oraz działań inwestycyjnych (m.in. budowa kładki łączącej wyspę z terenami rekreacyjnymi jak również zagospodarowanie wyspy) nowym administratorem będzie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach. Jednym z pierwszych działań podjętych przez OSiR będzie ogłoszenie przetargu, którego przedmiotem będzie odłowienie ryb z zalewu.
Po zakończeniu procesu oczyszczania, zbiornik ponownie zostanie zarybiony, przy czym gatunki ryb zostaną wskazane przez ekspertów z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Zakaz dokarmiania zwierząt, gdzie pokarmem jest głownie pieczywo, jest również istotnym elementem całego procesu oczyszczania i właściwej ochrony wody w Zalewie Arkadia. Wyniki badań prowadzonych przez m.in. brytyjskich naukowców dowodzą, iż pod wpływem rozkładającego się chleba zwiększa się liczba żyjących na powierzchni wody glonów i sinic, które mogą wydzielać toksyny szkodliwe dla populacji ryb oraz wydzielać zapach nieprzyjemny dla ludzi, uwalniając więcej azotanów i fosforanów. Warstwa glonów odcina także podwodne rośliny od światła słonecznego (źródło BBC News Magazine). Ponadto samo pieczywo szkodzi również samym zwierzętom i ekosystemowi (więcej informacji).

Wszelkie zmiany, w tym wprowadzone ograniczenia, mają służyć wyłącznie poprawie jakości wody, dzięki czemu niebawem mieszkańcy Suwałk oraz turyści będą mogli bez przeszkód korzystać z walorów Zalewu Arkadia, przede wszystkim z plaży miejskiej i kąpieliska.

REGULAMIN ZALEWU ARKADIA

23 marca 2017 11:55