Zostań najemcą lokalu siłowni OSiR!


Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach ogłasza konkurs ofert na wyłonienie najemcy lokalu siłowni wraz z wyposażeniem, położonego w budynku Pływalni OSiR oraz przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego wraz z magazynem-wypożyczalnią sprzętu oraz toaletami, położonego na terenie Zalewu Arkadia.

Oględziny lokali mogą być przeprowadzone w terminie wcześniej uzgodnionym z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Suwałkach pod nr telefonu: 87 566 32 82.

Konkurs jest dwuetapowy:

  • etap I- złożenie i otwarcie ofert;
  • etap II- dodatkowe negocjacje / ew. wybór najkorzystniejszej oferty.

Pisemne oferty należy składać w języku polskim, w zamkniętych nieprzeźroczystych kopertach z dopiskiem: „Oferta na wyłonienie najemcy lokalu siłowni wraz z wyposażeniem położonego w budynku Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 2, 16-400 Suwałki” w terminie do dnia 4 listopada 2022 r. do godziny 10:00 na adres:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach
ul. Wojska Polskiego 2
16-400 Suwałki

lub bezpośrednio pod adresem jw., pokój nr 205 (sekretariat) – liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach na adres jak wyżej.

LOKAL SIŁOWNI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

Przetarg na wynajem lokalu użytkowego wraz z magazynem-wypożyczalnią sprzętu oraz toaletami, położonego na terenie Zalewu Arkadia odbędzie się w dniu 16 listopada 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 2 (wejście od strony ul. Wojska Polskiego 2 pomiędzy Ośrodkiem a Hotelem Hańcza), w gabinecie Dyrektora – pokój 207.

Do kontaktów z oferentami uprawniony jest kierownik obiektu Karol Korneluk, tel. 690 960 107 w godz. 7.00 – 15.00.

LOKAL UŻYTKOWY WRAZ Z MAGAZYNEM-WYPOŻYCZALNIĄ

24 października 2022 12:42