Zostań sędzią piłki nożnej! Rusza nabór na kurs.


Okres wakacyjny to nie tylko czas wypoczynku, ale także doskonała okazja na zdobycie nowych umiejętności. Możliwości jest wiele, a jedną z nich jest kurs dla sędziów piłki nożnej.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach podjął współpracę z Podlaskim Związkiem Piłki Nożnej w zakresie organizacji letniej edycji kursu dla kandydatów na piłkarskich arbitrów.

Kurs w wymiarze 30 godzin odbędzie się w pierwszej połowie sierpnia w obiektach suwalskiego OSiR-u, a udział w nim to koszt 250,00 zł.

Uwaga – ważna informacja! Dzięki wsparciu działania środkami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 10 pierwszych kandydatów spełniających poniższe warunki weźmie udział w szkoleniu bezpłatnie. Oprócz tego otrzymają stroje sędziowskie oraz wyposażenie (gwizdek, kartki, notes etc.).

Kto może wziąć udział w kursie?

Kandydatem może być osoba spełniająca następujące warunki:

  • ukończyła 16 lat
  • posiada wykształcenie średnie (z maturą) lub kontynuuje naukę w szkole ponadpodstawowej, która kończy się egzaminem dojrzałości
  • posiada ogólną znajomość zasad gry w piłkę nożną
  • jego stan zdrowia pozwala na podejmowanie wysiłku fizycznego związanego z pełnieniem funkcji sędziego na zawodach piłki nożnej
  • nie był karany i posiada nieposzlakowaną opinię

Co należy zrobić, aby zapisać się na kurs?

Kandydat na sędziego piłki nożnej zgłaszający się na kurs powinien:

  1. wypełnić ankietę kandydata (ZAŁĄCZNIK NR 1) ​ i przesłać ją na e-maila daniel.ksiazek@osir.suwalki.pl;
  2. dostarczyć oświadczenie o niekaralności (ZAŁĄCZNIK NR 2);
  3. przesłać na ww. adres zgodę opiekunów prawnych w przypadku osób, które nie ukończyły 18-go roku życia (ZAŁĄCZNIK NR 3);
  4. przesłać na ww. adres kopię zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do czynnego sędziowania;
  5. przesłać na ww. adres dokument (kserokopia) określający poziom wykształcenia – minimum średnie.

W przypadku kandydatów kontynuujących naukę należy przedstawić ostatni dokument (świadectwo lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole kończącej się maturą itp.)

Na pierwszych zajęciach kandydat dostarcza ww. dokumenty w wersji papierowej.

29 lipca 2020 08:23