Zostań sędzią piłki nożnej! Rusza nabór na wakacyjny kurs.


Lato to nie tylko okres wypoczynku, ale także doskonała okazja na zdobycie nowych umiejętności. Szczególnie dla młodzieży szkolnej, która od najbliższego piątku (26 czerwca) oficjalnie rozpocznie tegoroczne wakacje. Możliwości jest wiele, a jedną z nich jest kurs dla sędziów piłki nożnej.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach podjął współpracę z Podlaskim Związkiem Piłki Nożnej w zakresie organizacji letniej edycji kursu dla kandydatów na piłkarskich arbitrów.

Kurs w wymiarze 30 godzin odbędzie się w pierwszej połowie lipca w obiektach suwalskiego OSiR-u, a udział w nim to koszt 250,00 zł.

Uwaga – ważna informacja! Dzięki wsparciu działania środkami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 10 pierwszych kandydatów spełniających poniższe warunki weźmie udział w szkoleniu bezpłatnie. Oprócz tego otrzymają stroje sędziowskie oraz wyposażenie (gwizdek, kartki, notes etc.).

Kto może wziąć udział w kursie?

Kandydatem może być osoba spełniająca następujące warunki:

  • ukończyła 16 lat
  • posiada wykształcenie średnie (z maturą) lub kontynuuje naukę w szkole ponadpodstawowej, która kończy się egzaminem dojrzałości
  • posiada ogólną znajomość zasad gry w piłkę nożną
  • jego stan zdrowia pozwala na podejmowanie wysiłku fizycznego związanego z pełnieniem funkcji sędziego na zawodach piłki nożnej
  • nie był karany i posiada nieposzlakowaną opinię

Co należy zrobić, aby zapisać się na kurs?

Kandydat na sędziego piłki nożnej zgłaszający się na kurs powinien:

  1. wypełnić ankietę kandydata (ZAŁĄCZNIK NR 1) ​ i przesłać ją na e-maila daniel.ksiazek@osir.suwalki.pl;
  2. dostarczyć oświadczenie o niekaralności (ZAŁĄCZNIK NR 2);
  3. przesłać na ww. adres zgodę opiekunów prawnych w przypadku osób, które nie ukończyły 18-go roku życia (ZAŁĄCZNIK NR 3);
  4. przesłać na ww. adres kopię zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do czynnego sędziowania;
  5. przesłać na ww. adres dokument (kserokopia) określający poziom wykształcenia – minimum średnie.

W przypadku kandydatów kontynuujących naukę należy przedstawić ostatni dokument (świadectwo lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole kończącej się maturą itp.)

Na pierwszych zajęciach kandydat dostarcza ww. dokumenty w wersji papierowej.

24 czerwca 2020 15:48