Zostań sędzią piłki nożnej


Kurs sędziowski

Podlaski Związek Piłki Nożnej, przy współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Suwałkach, zaprasza wszystkich chętnych (kobiety i mężczyzn) do udziału w kursie dla kandydatów na sędziego piłki nożnej.

Wymagania od kandydatów:

 • ukończone 17 lat,
 • minimum średnie wykształcenie lub nauka w szkole średniej,
 • dobra kondycja fizyczna.

Wymagane dokumenty:

 • ankieta kandydata na kurs sędziego (do pobrania tutaj)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do sędziowania zawodów piłki nożnej (wymagane najpóźniej przed egzaminem kondycyjnym),
 • oświadczenie kandydata o niekaralności (do pobrania tutaj),
 • dokument (kserokopia) określający poziom wykształcenia – minimum średnie;
  w przypadku kandydatów kontynuujących naukę należy przedstawić ostatni dokument (świadectwo lub zaświadczenie o kontynuacji nauki w szkole średniej itp.),
 • pisemną zgodę opiekuna ustawowego na udział w kursie (dot. kandydatów poniżej 18 roku życia).

Zajęcie będą się odbywały w Suwałkach (kwiecień-maj).

Przewidywany czas trwania kursu – 30 godzin.

Organizatorzy przewidują zajęcia 1-2 razy w tygodniu (dni robocze) w godzinach popołudniowych – w zależności od preferencji uczestników.

Po zakończeniu szkolenia przeprowadzony zostanie egzamin teoretyczny i kondycyjny.

Osoby zainteresowane, proszone są o złożenie wymaganych dokumentów do 5 kwietnia 2016 r. w jednej z następujących form:

 1. skan dokumentów mailem na adres: (sedzia@osir.suwalki.pl)
 2. osobiście podczas pierwszych zajęć

Opłata za kurs będzie przyjmowana na pierwszych zajęciach.

Badania lekarskie należy dostarczyć do zakończenia kursu.

Minimalna liczba uczestników kursu – 12 osób.

Koszt kursu będzie uzależniony od ilości jego uczestników, ok. 150 złotych.

Opłata za kurs obejmuje: Przepisy Gry w Piłkę Nożną wydanie książkowe, plakietka sędziowska, gwizdek, kartki i inne materiały szkoleniowe.

Termin zgłoszeń: 4 kwietnia 2016 r.

Wszelkich informacji udzielają:

Kamil Klimek – Kierownik Działu Sportu, Rekreacji i Marketingu OSiR w Suwałkach (tel. 602 233 130, e-mail: kamil.klimek@osir.suwalki.pl)

 

 

 

8 kwietnia 2016 08:10