O jak OSiR w Suwałkach | Sportowy Alfabet Suwałk


O jak OSiR w Suwałkach | Sportowy Alfabet Suwałk

Początki bazy sportowej w Suwałkach

Uchwałą Prezydium PRN w Suwałkach z grudnia 1970 r. utworzony został Powiatowy Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku, którym początkowo kierował Bogdan Czerniawski. Od 1 kwietnia 1974 r. dyrektorem nowej jednostki został Lech Nowikowski. Pokoik, jedno biurko w budynku przy ul. Kościuszki 96 i wiele różnych zadań. Zagospodarowanie terenów i miejsc przeznaczonych na wypoczynek, turystykę i sport, właściwa eksploatacja istniejących obiektów, organizacja imprez, szkolenia, prowadzenie punktów noclegowych i żywieniowych, wypożyczalni sprzętu, punktu informacji – to zaledwie kilka spośród zadań, którymi obarczono POSTiW. Suwałki nie dysponowały w tym czasie żadnym standardowym obiektem sportowym, hotelem czy halą widowiskową. Opracowana została koncepcja budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego. Pierwszą ważną inwestycją – dzięki środkom Centralnego Funduszu Turystyki i Wypoczynku oraz Urzędu Miejskiego w Suwałkach i Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – stała się budowa hali widowiskowo – sportowej w 1972 r., w skład której weszły: hala duża i hala mała, a z czasem także siłownia, sauna, Poradnia Sportowo – Lekarska, wypożyczalnia sprzętu sportowego i treningowego. Prawie równocześnie rozpoczęto budowę zaplecza hotelowo-gastronomicznego, czyli hotelu „Hańcza”. Z inicjatywy władz miejskich przystąpiono także do prac ziemnych związanych z odtwarzaniem dawnego Zalewu Arkadia. Wykonawcą nowych obiektów było Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Suwałkach.

Halę widowiskowo – sportową oddano do użytku 22 lipca 1974 r., hotel rok później, gdyż w trakcie budowy zmieniono projekt – z czterech kondygnacji na siedem. Miał służyć tylko sportowcom, potem stał się obiektem ogólnodostępnym. Zarządzał nim Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach, następnie Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Turystyczne w Giżycku z siedzibą w Suwałkach. Ostatecznie w latach 90. trafił w ręce prywatne.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach

Zarządzeniem nr 9/75 Prezydenta Miasta Suwałki – Powiatowy Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dniem 1 lipca 1975 r. został przekształcony w Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach. Na dyrektora Ośrodka powołano dotychczas pełniącego tę funkcję w POSTiW-ie Lecha Nowikowskiego.

OSiR zarządzał przejętą bazą, którą stopniowo modernizował i rozbudowywał. Nad jez. Krzywe funkcjonowało miejskie kąpielisko strzeżone wraz z wypożyczalnią sprzętu wodnego, potem także z domkami kempingowymi. Drugim kąpieliskiem strzeżonym był Zalew Arkadia, przy którym w 1982 r wybudowano korty tenisowe o nawierzchni asfaltowej. Nad jez. Białym Wigierskim, w Wasilczykach, uruchomiono wypożyczalnię sprzętu pływającego, powstało też pole namiotowe. W okresie zimowym OSiR w latach 1980-1985 uruchamiał wyciąg narciarski w Osinkach. W 1992 r. oddana została do użytku kryta pływalnia, w 1993 r. nastąpiło przejęcie w administrowanie stadionu piłkarskiego (wraz z hotelem Suwalskiego Klubu Sportowego „Wigry”) i stadionu lekkoatletycznego. Baza Ośrodka Sportu i Rekreacji obejmowała więc w latach 90. – halę dużą i halę małą, pływalnię trzy korty o nawierzchni asfaltowej, plażę miejską strzeżoną przy Zalewie Arkadia, dwa stadiony: piłkarski (z hotelem) oraz lekkoatletyczny, który początkami swymi sięga okresu przedwojennego.

We wspomnianych latach 90. i następnych powiększyła się o kolejne obiekty: trzy boiska do piłki siatkowej plażowej, trzy korty tenisowe o nawierzchni ceglanej, pracownię modelarstwa lotniczego, saunę, dwie siłownie, solarium, jacuzzi, solarium, tereny zielone wokół Zalewu Arkadia oraz wypożyczalnię sprzętu wodnego i dwa ośrodki żeglarskie – nad Zalewem i nad Wigrami w Starym Folwarku. W latach 2009-2010 wybudowany został i oddany do użytku Aquapark z pływalnią, infrastrukturą techniczną i przyległymi terenami rekreacyjnymi. W roku 2019  do użytku została oddana bardzo nowoczesna sala widowiskowo – sportowa Suwałki Arena.

Czasy obecne        

Obecnie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach funkcjonuje na podstawie uchwały nr XXI/207/99 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie reorganizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach i zmiany prowadzenia gospodarki finansowej oraz nadanego Statutu  i Regulaminu Organizacyjnego.

Misja Ośrodka Sportu i Rekreacji

Misją Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach jest dążenie do najwyższego, profesjonalnego poziomu świadczonych usług zarówno w obszarze działalności sportowej, jak również w propagowaniu aktywnego i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców. Oprócz organizowanych wydarzeń sportowych oferuje usługi hotelarskie (Hostel Wigry), wynajem obiektów sportowych (stadion piłkarski, stadion lekkoatletyczny, korty tenisowe ceglane oraz trawiaste, hala sportowa, pływalnia, siłownia) oraz prowadzi wypożyczalnię rowerów i sprzętu wodnego.

Ośrodek Sportu i Rekreacji przykłada niezwykle dużą wagę do krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży. Prowadzone sekcje sportowe – bokserska, żeglarska (żeglarstwo wodne i lodowe) oraz modelarska (modelarstwo lotnicze) cieszą się ogromną popularnością. W zajęciach prowadzonych przez doświadczonych i utytułowanych instruktorów i trenerów udział bierze blisko sto młodych osób. Poza pasją, pożytecznym spędzaniem czasu wolnego oraz prawidłowym rozwojem psychofizycznym zawodnicy wkraczają w świat sportu wyczynowego. Świadczą o tym przede wszystkim osiągane przez nich wyniki. Zawodnicy modelarstwa oraz żeglarstwa są wiodącymi postaciami nie tylko w Mistrzostwach Polski, ale równie wielkie sukcesy osiągają w Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Euro.

Wydarzenia sportowo – rekreacyjne

            Baza Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach nie ustępuje tego typu obiektom najwyższej klasy krajowej. Dlatego też chętnie wykorzystywana jest w celach szkoleniowych jak również na imprezy znaczącej rangi. Nie sposób jest wymienić nawet większości zawodów sportowych i imprez sportowo – rekreacyjnych rozgrywanych na obiektach Ośrodka. Hale, stadiony i inne obiekty gościły wybitnych trenerów działaczy i wyśmienitych zawodników.

Dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach od 2011 roku pozostaje Waldemar Borysewicz. W czterdziestopięcioletniej historii Ośrodkiem zarządzało pięciu dyrektorów: Lech Nowikowski (1975-1991), Jarosław Bolanowski (1991-2003), Zdzisław Siemaszko (2003-2005), Zbigniew Wisiecki (2005-2011), Waldemar Borysewicz (2011- do chwili obecnej).

Zachęcamy do obejrzenia wywiadu z Waldemarem Borysewiczem (kliknij tutaj).

8 grudnia 2020 14:50