Cennik


1 Wynajem hali do celów treningowych, szkoleniowych i metodycznych*:
a) hala duża godz. treningowa 70,00 zł
b) hala mała godz. treningowa 40,00 zł
2 Wynajem hali sportowej do organizowania zawodów i imprez:
a) hala duża godz. 130,00 zł
b) hala mała godz. 110,00 zł
3 Wynajem sauny – sucha lub parowa (max 10 osób) godz. 50,00 zł
4 Wynajem sauny suchej i parowej  (max 10 osób) godz. 80,00 zł
5 Wynajem hali sportowej do celów giełd handlowych, wystaw, zjazdów itp.
a) kiermasze, wystawy, targi dzień 6 000,00 zł
b) przygotowanie Hali do imprezy (wyłączenie z ruchu) dzień montażowy 1 500,00 zł
* – godzina treningowa – 45 min.
Dla obozów sportowych – przyjmuje się godzinę treningową jako 60 min. Ceny pozostają bez zmian.