Cennik


L.p. Nazwa Okres Cena brutto
1. Udostępnienie hali do celów treningowych, szkoleniowych i metodycznych:
a) hala duża godz. treningowa 120,00 zł (oświetlenie + 12 zł)
b) hala mała godz. treningowa 70,00 zł (oświetlenie + 11 zł)
2. Udostępnienie hali sportowej do organizowania zawodów i imprez:
a) hala duża godz. 230,00 zł (oświetlenie + 16 zł)
b) hala mała godz. 180,00 zł (oświetlenie + 15 zł)
3. Udostępnienie holu na zajęcia sportowo-rekreacyjne godz. treningowa 20,00 zł
4. Udostępnienie holu do organizacji giełd, wystaw, zjazdów godz. 50,00 zł
5. Udostępnienie szatni wraz z obsługą godz. 60,00 zł
6. Udostępnienie sali konferencyjnej godz. 60,00 zł
7. Udostępnienie hali sportowej do celów giełd handlowych, wystaw, zjazdów itp. W cenę najmu nie wlicza się wyposażenia (krzesła, stoliki itp.)
a) kiermasze, wystawy, targi dzień 9 800,00 zł
b) przygotowanie hali do imprezy dzień techniczny 2 800,00 zł
Objaśnienia:

  • godzina treningowa – 45 minut
  • godzina – 60 minut

Dla obozów sportowych przyjmuje się godzinę treningową jako 60 min. Ceny pozostają bez zmian.