Cennik


L.p. Nazwa Okres Cena brutto
SIŁOWNIA
1.

Bilet wstępu jednorazowy normalny

Bilet wstępu jednorazowy ulgowy

90 minut

15,00 zł

10,00 zł

2.

Karnet miesięczny – wstęp nielimitowany

Karnet miesięczny ulgowy – wstęp nielimitowany

Karnet miesięczny (8 wejść w miesiącu) normalny

Karnet miesięczny (8 wejść w miesiącu) ulgowy

miesiąc

 

 

8 wejść

150,00 zł

100,00 zł

 

110,00 zł

70,00 zł

 

3.

Karnet 2-tygodniowy – wstęp nielimitowany

2 tygodnie

90,00 zł

4. Karnet 2-tygodniowy ulgowy – wstęp nielimitowany 2 tygodnie 65,00 zł
SOLARIUM
5. Solarium  —

Objaśnienie:

  • Podstawą do nabycia biletu ulgowego jest posiadanie Suwalskiej Karty Mieszkańca.
  • Ulgi z tytułu posiadania Suwalskiej Karty Mieszkańca nie sumują się z innymi ulgami.
  • Do korzystania z biletów i karnetów ulgowych mają prawo: młodzież szkolna i studenci do 26-go roku życia.