Cennik


L.p. Nazwa Okres Cena brutto
1 Bilet wstępu jednorazowy normalny godz. treningowa 10,00 zł
2 Bilet wstępu jednorazowy ulgowy1) godz. treningowa 7,00 zł
3 Udostepnienie pływalni – 1 tor godz. treningowa 65,00 zł
4 Karnet miesięczny normalny w dni powszednie w godz. 610 – 655, 1930 – 2140 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 610 – 655, 1930 – 2140 70,00 zł
5 Karnet miesięczny ulgowy1) w dni powszednie w godz. 610 – 655, 1930 – 2140 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 610 – 655, 1930 – 2140 40,00 zł
6 Karnet łączony (pływalnia + siłownia) miesiąc 140,00 zł
       

Objaśnienia:

  • godzina treningowa – 45 minut
  • ulgi z tytułu posiadania Suwalskiej Karty Mieszkańca nie sumują się z innymi ulgami / promocjami
1) do korzystania z biletów i karnetów ulgowych mają prawo: młodzież szkolna i studenci do 26-ego roku życia