Informacja o jakości wody


Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 roku (Dz. U. z 2015 poz. 2016) w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach dokonał zbiorczej rocznej oceny wody na pływalni przy ul. Wojska Polskiego 2 za okres wrzesień 2018 r. – sierpień 2019 r.

Przeprowadzone analizy badań w ramach kontroli wewnętrznej oraz urzędowej jak również zapisy wyników pomiaru jakości wody na pływalni okazały się pozytywne.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach w dniu 21 sierpnia 2019 r. wydał pozytywną zbiorczą roczną ocenę jakości wody w pływalni. 

Chlor całkowity Chlor wolny Chlor związany Odczyn PH Temperatura wody Przejrzystość
0.58 0.48 0.10 7.19 28oC 100%

WODA JEST PRZYDATNA DO KĄPIELI