Informacja o jakości wody


Uprzejmie informujemy, iż na podstawie 1 art. 4 ust. ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195) oraz §4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 roku (Dz. U. z 2015 poz. 2016) w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach dokonał zbiorczej rocznej oceny wody na pływalni przy ul. Wojska Polskiego 2 za okres styczeń 2021 r. – grudzień 2021 r.

Przeprowadzone analizy badań w ramach kontroli wewnętrznej oraz urzędowej jak również zapisy wyników pomiaru jakości wody na pływalni okazały się pozytywne.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach w dniu 24 stycznia 2022 r. wydał pozytywną zbiorczą roczną ocenę jakości wody w pływalni. 

Chlor całkowity Chlor wolny Chlor związany Odczyn PH Temperatura wody Przejrzystość
0.58 0.48 0.10 7.19 28oC 100%

WODA JEST PRZYDATNA DO KĄPIELI

Zbiorcza roczna ocena jakości wody w pływalni OSiR przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach za okres styczeń 2021 r. – grudzień 2021 r.