Cennik


L.p. Nazwa Okres Cena brutto
I Udostępnienie hali do celów biznesowych (m.in. imprezy zamknięte, targi, kiermasze, konwencje, sympozja, wystawy, itp.):
1) Event/impreza na dużej hali dzień 13 000,00 zł
a) impreza do 6 godzin godz. 1 300,00 zł
b) impreza powyżej 6 godzin godz. 1000,00 zł
2) Dzień techniczny na dużej hali (na rozłożenie i złożenie niezbędnego sprzętu) dzień 6 000,00 zł
godzina 800,00 zł
3) Event/impreza na małej hali dzień 3 000,00 zł
godzina 300,00 zł
4) Udostępnienie garderoby dzień 800,00 zł
godzina 50,00 zł
5) Rozłożenie wykładziny chroniącej parkiet usługa 2 500,00 zł
II Udostępnienie hali do celów kulturalno-rozrywkowych (m.in. imprezy estradowe, koncerty, kabaretony, inne przedsięwzięcia komercyjne, itp.):
1) Koncert/impreza na dużej hali dzień 20 000,00 zł
2) Dzień techniczny na dużej hali (na rozłożenie i złożenie niezbędnego sprzętu) dzień 6 000,00 zł
godzina 800,00 zł
3) Udostępnienie garderoby dzień 1 300,00 zł
godzina 150,00 zł
4) Rozłożenie wykładziny chroniącej parkiet usługa 3 000,00 zł
III Udostępnienie hali do celów sportowo-rekreacyjnych1):
1) Mecz ligowy dzień meczowy 7 500,00 zł
1a) Mecz piłki siatkowej mężczyzn 1. Ligi lub Plus Ligi dzień meczowy – 2 dni kalendarzowe 15 000,00 zł
2) Rozłożenie teraflexu2) usługa 2 500,00 zł
3) Trening na dużej hali godzina 300,00 zł
boisko siatkarskie (możliwość podziału na 3 boiska siatkarskie) 125,00 zł
Trening na małej hali

Zawody Sportowe

godzina

dzień

150,00 zł

8000,00 zł

IV Reklama/marketing
1) Umieszczenie reklamy na zewnętrznym telebimie (od ul. Zarzecze) spot min. 10 sekund co 10 min. w godz. 6.30-21:30 150,00 zł/miesiąc
2) Umieszczenie reklamy na wewnętrznym telebimie w trakcie imprezy transmitowanej przez TV

UWAGA – dostępność usługi uzależniona jest od indywidualnych warunków transmisji przez daną TV oraz rodzaju widowiska sportowego i kulturalnego

spot min. 10 sekund co 10 min. 120,00 zł/impreza
3) Umieszczenie reklamy na wewnętrznym telebimie w trakcie imprezy bez transmisji TV spot min. 10 sekund co 10 min. 70,00 zł/impreza
4) Reklama wewnątrz hali (hol, hala duża, hala mała) 1 m2/miesiąc 37,00 zł
5) ROLL UP szer. od 80 do 120 cm (hol wejściowy) 1 m2/miesiąc 123,00 zł
6) ROLL UP szer. od 80 do 120 cm (hol wejściowy) 1 m2/dzień 60,00 zł
V Inne usługi:
1) Udostępnienie sali konferencyjnej / VIP dzień 1 500,00 zł
godzina 250,00 zł
2) Miejsce pod urządzenia (m.in. dystrybutor kawy, napoi, itp.) 1 m2/dzień 100,00 zł
1 m2/miesiąc 300,00 zł
3) Miejsce pod stoisko 1 m2/dzień 100,00 zł
1 m2/miesiąc 300,00 zł
4) Podesty sceniczne (możliwość budowy sceny z modułów 1mx2m – 24 m2)
a) pierwszy dzień najmu moduł 50,00 zł
b) kolejny dzień najmu moduł 30,00 zł
5) Ustawienie krzeseł na płycie boiska lub wypożyczenie (OSiR nie zapewnia transportu – odrębna usługa) szt./doba 1,23 zł
6) Obsługa szatni przez pracowników OSiR w trakcie imprezy innego organizatora okrycie wierzchnie  1,23 zł x ilość widzów/kibiców wskazanych w decyzji zezwalającej na organizację imprezy masowej lub wskazanych w umowie z OSiR
Objaśnienia:

  • dzień: 7.00 – 21:30
  • godzina 60 minut – opłata naliczana za każdą rozpoczętą godzinę

1) w okresie maj – sierpień ceny za udostępnienie hali do celów sportowo – rekreacyjnych ulegają obniżeniu o 30%

2) usługa rozłożenia terafleksu nie jest objęta zniżkami, o których mowa w §4 Zarządzenia Nr 324/2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach

3) przez udostępnienie hali do celów sportowo-rekreacyjnych należy rozumieć obiekt z wyłączeniem holu głównego i antresoli. Udostępnienie tych powierzchni do celów komercyjnych i reklamowych wymaga odrębnych ustaleń z Dyrektorem OSiR.